Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thaihan83 trong 10:41:45 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5515Tiêu đề: Giải giúp mình câu này với ! cảm ơn nhiều !
Gửi bởi: thaihan83 trong 10:41:45 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
Một tấm nhôm mỏng, trên có rạch hai khe hẹp song song S1 và S2, đặt trước một màn M, cách một khoảng D = 1,2m. Đặt giữa màn và hai khe một thấu kính hội tụ, người ta tìm được hai vị trí của thấu kính, cách nhau một khoảng d = 72cm cho ta ảnh rõ nét của hai khe trên màn. ở vị trí mà ảnh lớn hơn thì khoảng cách giữa hai ảnh S1’, S2’ là 3,8mm. Bỏ thấu kính đi rồi chiếu sáng hai khe bằng một nguồn điểm S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng  [tex]\lambda[/tex]
 = 656nm. Khoảng vân giao thoa trên màn là?


Tiêu đề: Trả lời: Giải giúp mình câu này với ! cảm ơn nhiều !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:24:26 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
Một tấm nhôm mỏng, trên có rạch hai khe hẹp song song S1 và S2, đặt trước một màn M, cách một khoảng D = 1,2m. Đặt giữa màn và hai khe một thấu kính hội tụ, người ta tìm được hai vị trí của thấu kính, cách nhau một khoảng d = 72cm cho ta ảnh rõ nét của hai khe trên màn. ở vị trí mà ảnh lớn hơn thì khoảng cách giữa hai ảnh S1’, S2’ là 3,8mm. Bỏ thấu kính đi rồi chiếu sáng hai khe bằng một nguồn điểm S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng  [tex]\lambda[/tex]
 = 656nm. Khoảng vân giao thoa trên màn là?
gọi d1 là khoảng cách 2 khe đến TK (ảnh lớn),d1' là khoảng cách từ TK đến màn, d là khoãng cách 2 vị trí thấu kính, d' là khoãng cách từ vị trí TK thứ 2 (ảnh nhỏ) đến màn. Theo tính chát truyền nghịch AS thì d1=d'=(D-d)/2=24
==> S1S2:S1'S2'=d1:d1' ==>S1S2=0,38.24:(120-24)=0,95mm ==> a=0,95mm
- bạn tự suy ra i nhé