Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thaihan83 trong 10:17:56 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5513Tiêu đề: Giải giúp mình câu này với ! cảm ơn nhiều !
Gửi bởi: thaihan83 trong 10:17:56 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
Sóng dọc truyền trong một môi trường đàn hồi có bước sóng [tex]\lambda =0,2m[/tex]
 . A và B là hai phần tử của môi trường nằm trên cùng một phương truyền sóng, khi chưa có sóng truyền qua chúng cách nhau 0,1m. Biết biên độ sóng là 2cm. Khoảng cách gần nhất giữa hai phần tử A và B trong quá trình dao động là ?


Tiêu đề: Trả lời: Giải giúp mình câu này với ! cảm ơn nhiều !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:27:17 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2011
Sóng dọc truyền trong một môi trường đàn hồi có bước sóng [tex]\lambda =0,2m[/tex]
 . A và B là hai phần tử của môi trường nằm trên cùng một phương truyền sóng, khi chưa có sóng truyền qua chúng cách nhau 0,1m. Biết biên độ sóng là 2cm. Khoảng cách gần nhất giữa hai phần tử A và B trong quá trình dao động là ?

AB/lambda=1/2 ==> A dao động ngược pha với B ==> uA cực đại thì uB cực tiễu , xét trên cùng 1 phương truyền thì uA=+U0 thì uB=-U0 do vậy khoãng cách ngắn nhất giữa chúng trong qua trình dao động là : 10-4=6 (U0=2)