Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 06:39:44 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5507Tiêu đề: bài dao động tắt dần
Gửi bởi: mystery0510 trong 06:39:44 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
Con lắc lò xo nằm ngang có k = 100N/m, m = 100g. Kéo vật cho lò xo dãn 2cm rồi buông nhẹ cho vật dao động. Biết hệ số ma sát là μ = 2.10-2. Xem con lắc dao động tắt dần chậm. Lấy g = 10 m/s2, quãng đường vật đi được trong 4 chu kỳ đầu tiên là:
A. 32 cm   B. 34,56cm   C. 100cm   D. 29,44cm


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động tắt dần
Gửi bởi: mystery0510 trong 06:46:03 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
em làm thế này mà lại ko có kết quả ko biết là sai ở đâu
độ giảm biên độ
x=nuy.m.g/k=0,2mm
=>quãng đường đi được trong 4 chu kì  đầu là
s=2+2.1,98+2.1,96+2.1,94+2.1,92+2.1,9+2.1,88+1,86=27,02cm
xin mọi người chỉ giáo


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động tắt dần
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 07:11:30 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
mình thì áp dụng định lý động năng,
độ giảm biên độ trong 1 chu kì: [tex]\Delta A=\frac{4\mu mg}{K}[/tex]
sau 4 chu kì biên độ sẽ giảm: 4.[tex]\Delta A[/tex]= 3,2.10^-3 m
=> biên độ cuối cùng: An= A- [tex]\Delta A[/tex]=0,02- 3,2.10^-3
áp dụng định lý động năng
[tex]\frac{1}{2}KA^{2}- \frac{1}{2}KAn^{2}=\mu mg.S[/tex]
ra đáp án D đó bạn