Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 04:09:46 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5504Tiêu đề: bài tập lượng tử
Gửi bởi: mystery0510 trong 04:09:46 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
Một quả cầu kim loại bán kính r = 10 cm được chiếu sáng bởi ánh sáng có bước sóng  = 2.10-7m. Hỏi quả cầu phải tích điện bao nhiêu để giữ không cho quang electron thoát ra. Biết công thoát electron ra khỏi bề mặt kim loại đó là 4,5 eV.
A. 8,5.10-11C.   B. 9,1.10-11C.   C. 1,8.10-11C.   D. 1,9.10-11C.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập lượng tử
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 11:25:01 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
Một quả cầu kim loại bán kính r = 10 cm được chiếu sáng bởi ánh sáng có bước sóng  = 2.10-7m. Hỏi quả cầu phải tích điện bao nhiêu để giữ không cho quang electron thoát ra. Biết công thoát electron ra khỏi bề mặt kim loại đó là 4,5 eV.
A. 8,5.10-11C.   B. 9,1.10-11C.   C. 1,8.10-11C.   D. 1,9.10-11C.

theo dinh luet quang dien ta co
hc/lambad = A +Uh*e
vay de khong cho hien tuong quang dien xay ra thi qua cau tích điện tối thiểu là lượng dien  thế  U ( chọn mốc thế năng ở vô cùng)

mà Uh =Ed= Kq/r^2*r=kq/r với K=9*10^9
suy ra q= Uh*r/k