Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 03:45:20 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5502Tiêu đề: máy biến áp.help
Gửi bởi: mystery0510 trong 03:45:20 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
: Một máy biến thế có 110 vòng ở cuộn sơ cấp và 220 vòng ở cuộn thứ cấp. Cuộn dây sơ cấp có điện trở thuần r = 3 và cảm kháng ZL= 4 . Cuộn thứ cấp để hở. Nối 2 đầu cuộn sơ cấp với hiệu điện thế 40V thì hiệu điện thế 2 đầu cuộn thứ cấp là:
A. 32 V B. 80 V C. 72 V D. 64 V


Tiêu đề: Trả lời: máy biến áp.help
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 11:28:39 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
: Một máy biến thế có 110 vòng ở cuộn sơ cấp và 220 vòng ở cuộn thứ cấp. Cuộn dây sơ cấp có điện trở thuần r = 3 và cảm kháng ZL= 4 . Cuộn thứ cấp để hở. Nối 2 đầu cuộn sơ cấp với hiệu điện thế 40V thì hiệu điện thế 2 đầu cuộn thứ cấp là:
A. 32 V B. 80 V C. 72 V D. 64 V

ở cuộn sơ tính được UL=32 V thì UL đóng vai tro là tạo suất dien động ở cuộn thứ suy ra U thứ =64V