Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 03:30:17 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5500Tiêu đề: một vài câu lí thuyết hay
Gửi bởi: mystery0510 trong 03:30:17 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
câu 1
: Dòng điện 3 pha mắc hình sao có tải đối xứng gồm các bóng đèn. Nếu đứt dât trung hòa thì các bóng đèn
A. không sáng B. có độ sáng giảm
C. có độ sáng không đổi. D. có độ sáng tăng
câu 2
Trong mạch điện RLC nối tiếp. Độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào:
A. Điện áp hai đầu đoạn mạch
B. Nguồn cấp điện
C. Đặc tính mạch điện và tần số dòng điện xoay chiều
D. Điều kiện ban đầu
câu 3
: Tại thời điểm t = 0,5s cường độ dòng điện xoay chiều qua mạch bằng 4A, đó là cường độ
A. trung bình B. cực đại C. tức thời D. hiệu dụng
câu 4
: Một mạch dao động gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện phẳng có điện môi bằng thủy tinh. Nếu rút tấm thủy tinh ra khỏi hai bản tụ thì chu kì dao động điện từ trong mạch sẽ:
câu 5
Dùng vôn kế khung quay để đo điện áp xoay chiều thì vôn kế đo được:
A. giá trị hiệu dụng   B. giá trị cực đại   C. không đo được   D. giá trị tức thời
câu 6
: Sự phân biệt các sóng âm thanh, sóng siêu âm và sóng hạ âm dựa trên
A. ứng dụng của mỗi sóng.   B. bản chất vật lí của chúng khác nhau.
C. khả năng cảm thụ sóng cơ học cuả tai người   D. bước sóng  và biên độ dao động cuả chúng

giải thích chi tiết nhé để mình hiểu rõ bản chất hiên tượng.xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: một vài câu lí thuyết hay
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 06:00:35 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
1. vì 3 tải đối xứng nên dđ trong dây trung hòa = 0. Chọn C.
2. C vì phi phụ thuộc ZL,ZC,R
3. Cđộ tại 1 thời điểm xđ là cường độ tức thời => C
4. Điện dung tụ tỉ lệ với hằng số điện môi giữa 2 bản tụ => C giảm => T giảm.
5. Vôn kế khung quay sử dụng lực từ để đo V => không đo được (do quán tính, nếu dòng XC biến thiên nhanh, khung dây không quay theo kịp)
6. Tất cả sóng cơ đều là sóng âm nhưng "âm thanh" dựa trên khả năng cảm thụ của tai người => chọn C