Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 03:14:25 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5499Tiêu đề: Xin các thầy, cô giải giúp bài giao thoa khó!!!
Gửi bởi: quocnh trong 03:14:25 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
Hai nguồn cùng pha cách nhau khoảng 50mm có tần số 100Hz, biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước  0,8 m/s và biên độ sóng không đôi. Hỏi điểm gần nhất trên đường trung trực của s1,s2 dao động ngược pha với các nguồn cách s1 bao nhiêu?
A. 32mm      B. 28 mm     C. 24mm      D. 26mm


Tiêu đề: Trả lời: Xin các thầy, cô giải giúp bài giao thoa khó!!!
Gửi bởi: mystery0510 trong 04:15:49 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
gọi O là trung điểm S1S2=>OS1=25mm
điểm M là điểm dao động trên đường trung trực S1S2
để điểm M dao động ngược pha với 2 nguồn thì S1M=(K+1/2).lamda(do 2 nguồn cùng pha nên ta chỉ xét 1 nguồn)
mà S1M>S1O
=>(K+1/2).lamda >25
=>K >2,625
điểm M gần nhất thì ta lấy giá trị Kmin=3
=>S1M=(3+1/2).lamda=28mm là khoảng cách cần tìm