Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: snowangel912 trong 11:36:46 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5496Tiêu đề: Động Cơ Điện Hay Đây
Gửi bởi: snowangel912 trong 11:36:46 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
Một động cơ điện xoay chiều sản ra công suất cơ học 7,5kW và có hiệu suất 80%. Mắc động cơ nối tiếp với một cuộn cảm rồi mắc chúng vào mạng điện xoay chiều. Giá trị hiệu điện thế hiệu dụng  ở hai đầu động cơ là [tex]U_{M}[/tex]
 biết rằng dòng điện qua động cơ có cường độ hiệu dụng I = 40A và trễ pha với [tex]U_{M}[/tex]
 một góc [tex]\prod{}/6[/tex]
 . Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn cảm UL = 125V và sớm pha so với dòng điện qua cuộn cảm là [tex]\prod{}/3[/tex]
 . Tính hiệu điện thế hiệu dụng của mạng điện và độ lệch pha của nó so với dòng điện.      
A. 384V; 40 độ      B. 834V; 45 độ         C. 384V; 39 độ         D. 184V; 39 độ


Tiêu đề: Trả lời: Động Cơ Điện Hay Đây
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 11:49:31 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
Một động cơ điện xoay chiều sản ra công suất cơ học 7,5kW và có hiệu suất 80%. Mắc động cơ nối tiếp với một cuộn cảm rồi mắc chúng vào mạng điện xoay chiều. Giá trị hiệu điện thế hiệu dụng  ở hai đầu động cơ là [tex]U_{M}[/tex]
 biết rằng dòng điện qua động cơ có cường độ hiệu dụng I = 40A và trễ pha với [tex]U_{M}[/tex]
 một góc [tex]\prod{}/6[/tex]
 . Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn cảm UL = 125V và sớm pha so với dòng điện qua cuộn cảm là [tex]\prod{}/3[/tex]
 . Tính hiệu điện thế hiệu dụng của mạng điện và độ lệch pha của nó so với dòng điện.      
A. 384V; 40 độ      B. 834V; 45 độ         C. 384V; 39 độ         D. 184V; 39 độ


ta có P động cơ = 7,5:0,8=9735 W
UM=243,375 V  có độ lệch pha suy ra UR1, UL1
xét cuộn cảm : UR2, UL2
vậy U cà mạch=can((UR1+UR2)^2+(UL1+UL)^2)= 348 V (mình tính ra vậy)
tan phi = (UR1+UR2)/(UL1+UL2) suy ra phi=40 độ