Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 11:33:13 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5495Tiêu đề: 1 bài sóng dừng
Gửi bởi: mystery0510 trong 11:33:13 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
: Một dây đàn làm bằng thép phát nốt nhạc có tần số 264 Hz, dây có đường kính tiết diện 0,8 mm và lực căng dây đo được là 400 N. Biết khối lượng riêng của thép D = 7700 kg/m3. Chiều dài dây đàn là:
A. 1,00 m   B. 0,61 m   C. 1,20 m   D. 0,82 m


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài sóng dừng
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 11:32:09 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
: Một dây đàn làm bằng thép phát nốt nhạc có tần số 264 Hz, dây có đường kính tiết diện 0,8 mm và lực căng dây đo được là 400 N. Biết khối lượng riêng của thép D = 7700 kg/m3. Chiều dài dây đàn là:
A. 1,00 m   B. 0,61 m   C. 1,20 m   D. 0,82 m


câu này dùng công thức, vận tốc truyền sóng trên dây đàn : v=can(F/muy)
với F:la lực căng dây, muy: la mật độ khối lượng trên một đợn vị chiều dai (kg/m)
thì suy ra muy = D*S
thế vào tính được v suy ra lambda =1,22 m
đề có sóng dừng trên dây đàn thì l= n*lambda/2
xét về tính chính xác đến chữ số thập phân thứ hai thì L  thỏa với L=lambda/2=0,61 m