Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thaihan83 trong 10:32:31 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5492Tiêu đề: Giải giúp mình câu này với ! cảm ơn nhiều !
Gửi bởi: thaihan83 trong 10:32:31 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 10cm. Biết trong một chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn vận tốc không vượt quá [tex]5\pi[/tex]cm/s là T/3 . Tần số dao động của vật là ?


Tiêu đề: Trả lời: Giải giúp mình câu này với ! cảm ơn nhiều !
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 01:51:37 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
Một đại lượng biến thiên điều oà theo t, nếu thời gian để trị số của đại lượng (độ lớn) không vượt quá 1 giá trị a nào đó là T/3 thì suy ra [tex]a = \frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex]
Vậy [tex]v_{max} = \frac{10\pi}{\sqrt{3}}[/tex]
Từ đó bạn suy ra w


Tiêu đề: Trả lời: Giải giúp mình câu này với ! cảm ơn nhiều !
Gửi bởi: thaihan83 trong 09:59:42 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
Một đại lượng biến thiên điều oà theo t, nếu thời gian để trị số của đại lượng (độ lớn) không vượt quá 1 giá trị a nào đó là T/3 thì suy ra [tex]a = \frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex]
Vậy [tex]v_{max} = \frac{10\pi}{\sqrt{3}}[/tex]
Từ đó bạn suy ra w
Hình như chưa đúng bạn ơi ! Bạn có thể giải rõ hơn cho mình không ? Đáp án là 0,5Hz


Tiêu đề: Trả lời: Giải giúp mình câu này với ! cảm ơn nhiều !
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 05:14:07 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2011
Một đại lượng biến thiên điều hoà theo t, nếu thời gian để trị số của đại lượng (độ lớn) không vượt quá 1 giá trị a nào đó là T/3 thì suy ra [tex]a = \frac{A}{2}[/tex] (thời gian đi từ -A/2 -> +A/2 là T/6 => 1 chu kì là T/3)
Vậy [tex]v_{max} = 10\pi[/tex]
=> [tex]\omega = \pi (rad/s) \Rightarrow f = 0,5Hz[/tex]

Sỏry nhe