Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 06:40:00 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5490Tiêu đề: động cơ điện
Gửi bởi: mystery0510 trong 06:40:00 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
Câu 1. Một động cơ ko đồng bộ 3 pha có công suất 2208W mắc hình sao vào mạng điện xc 3 pha có hiệu điện thế dây 190V, hệ số công suất 0,7.Hiệu diện thế pha, công suất tiêu thụ mội cuộn dây?

Câu 2. Để truyền một công suất P=5000kW đi 5km từ nguồn điện U=100kV với dộ giảm thế ko đựơc qua nU với n=0,01. Điện trở suất 1,7*10^(-8) Ôm.m.R cuộn dây có GTLN=???


Tiêu đề: Trả lời: động cơ điện
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:52:38 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
Câu 1. Một động cơ ko đồng bộ 3 pha có công suất 2208W mắc hình sao vào mạng điện xc 3 pha có hiệu điện thế dây 190V, hệ số công suất 0,7.Hiệu diện thế pha, công suất tiêu thụ mội cuộn dây?

Hướng dẫn cho em cách làm như sau
+ Điện áp pha được tính bởi
[tex]U_{d}=U_{p}\sqrt{3}[/tex]
+ Công suất tiêu thụ của mỗi cuôn dây :
[tex]P_{1}=\frac{P}{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: động cơ điện
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:25:16 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
Câu 2. Để truyền một công suất P=5000kW đi 5km từ nguồn điện U=100kV với dộ giảm thế ko đựơc qua nU với n=0,01. Điện trở suất 1,7*10^(-8) Ôm.m.R cuộn dây có GTLN=???
[tex]\Delta P=R.\frac{P^2}{U^2}=2500R=\frac{\Delta U^2}{R}\leq (0,01.U)^2\Rightarrow R \leq 400[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: động cơ điện
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:22:07 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
Câu 2. Để truyền một công suất P=5000kW đi 5km từ nguồn điện U=100kV với dộ giảm thế ko đựơc qua nU với n=0,01. Điện trở suất 1,7*10^(-8) Ôm.m.R cuộn dây có GTLN=???
[tex]\Delta P=R.\frac{P^2}{U^2}=2500R=\frac{\Delta U^2}{R}\leq (0,01.U)^2\Rightarrow R \leq 400[/tex]

Xin lỗi nhầm biểu thức
[tex]\Delta P=R.\frac{P^2}{U^2}=2500R=\frac{\Delta U^2}{R}\leq \frac{(0,01.U)^2}{R} \Rightarrow R^2 \leq 400[/tex]