Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ntn08 trong 12:23:05 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5480Tiêu đề: Cac cau kho can giup do!!
Gửi bởi: ntn08 trong 12:23:05 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011
1/động cơ điện xoay chiều sản ra công suất cơ học 7,5kW và có hiệu suất 80%.Mắc dộng cớ nối tiếp vói 1 cuộn cảm rồi mắc chúng vào mạng điện xoay chiều,giá trj hiệu dụng ở 2 đầu động cơ là UM biết rằng dòng điện qua động cơ có cường độ hiệu dụng I=40A và trẽ pha với UM góc pi/6, hiệu điện thế ở 2 đầu cuộn cảm UL=125Vvà sớm pha so với dòng điện qua cuộn cảm là pi/3.Tính hiệu điện thế hiệu dụng của mạng điện và đọ lệch của nó so với dòng điện  Đáp số 383V,390


2 1 khung dây có thể cộng hưởng trong dải bước sóng từ 100m đén 2000m.Khung dây quay gồm 1 cuộn  dây và 1 tụ phẳng có thể thay đổi khoảng cách giữa 2 bản tụ.Với dải sóng mà khung cộng hưởng thì khoảng cách giữa 2 bản tụ thay đổi là ?


3/ mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm 1 cuộn dây thuần cảm có dọ tự cảm L=1/(108pi2)mH và 1 tụ xoay biến thiên theo góc xoay C=anpha+30(pF).Để thu được sóng điện từ có bước sóng 15m thì góc xoay của tụ là bao nhiêu?
4/2 lăng kính có cùng góc chiết quang A=20’ làm bằng thủy tinh có chiết suất n=1,5, có đáy gắn chung với nhau tạo thành 1 lưỡng lăng kính.1 khe sáng S phát ra ánh sáng có bước sóng 0,5 micromét đặt trên mặt của đáy chung cách 2 lăng kính 1 khoảng d=50cm.Số vân sáng thu được trên 1 màn đặt cách lưỡng lăng kính d’=2m là?