Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tuancvp trong 10:29:40 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5477Tiêu đề: moi người bầm máy thử xem có ra đáp án không thế !
Gửi bởi: tuancvp trong 10:29:40 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011
Một con lắc đồng hồ được coi như 1 con lắc đơn có chu kì dao động T=2s,vật nặng có khối lượng m=1 kg,dao động tại nơi có g=[tex]\Pi ^{2}[/tex]=10m/[tex]s^{2}[/tex] .Biên độ góc dao động lúc đầu là [tex]\alpha _{0}[/tex]=5(độ) .Do chịu tác dụng của 1 lực cản không đổi [tex]F_{c}[/tex]=0,011(N) nên nó dao động tắt dần .Người ta dùng pin có suất điện động 3V điện trở trong không đáng kể để bổ xung năng lượng cho con lắc với hiệu suất của quá trình bổ xung là 25%. Pin có điện lượng ban đầu [tex]Q_{0}[/tex]=[tex]10^{4}[/tex](C) .Hỏi đồng hồ chạy được thời gian t bao lâu thì phải thay pin?
A. t=40 ngày      B. t=46 ngày     C. t=92 ngày      D. t=23 ngày
Câu này trong đáp án của thầy Bùi Gia Nội đáp án là D nhưng mình tính toàn ra B. Các bạn giúp mình và chỉ rõ cách làm nhá :DTiêu đề: Trả lời: moi người bầm máy thử xem có ra đáp án không thế !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:29:59 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
Một con lắc đồng hồ được coi như 1 con lắc đơn có chu kì dao động T=2s,vật nặng có khối lượng m=1 kg,dao động tại nơi có g=[tex]\Pi ^{2}[/tex]=10m/[tex]s^{2}[/tex] .Biên độ góc dao động lúc đầu là [tex]\alpha _{0}[/tex]=5(độ) .Do chịu tác dụng của 1 lực cản không đổi [tex]F_{c}[/tex]=0,011(N) nên nó dao động tắt dần .Người ta dùng pin có suất điện động 3V điện trở trong không đáng kể để bổ xung năng lượng cho con lắc với hiệu suất của quá trình bổ xung là 25%. Pin có điện lượng ban đầu [tex]Q_{0}[/tex]=[tex]10^{4}[/tex](C) .Hỏi đồng hồ chạy được thời gian t bao lâu thì phải thay pin?
A. t=40 ngày      B. t=46 ngày     C. t=92 ngày      D. t=23 ngày
Câu này trong đáp án của thầy Bùi Gia Nội đáp án là D nhưng mình tính toàn ra B. Các bạn giúp mình và chỉ rõ cách làm nhá :D
năng lượng tích trữ của Pin W=1/2(QU), khi pin được nạp nó cũng giống như là 1 tụ điện được nạp do vậy năng lượng tích lũy của nó chính bằng công nguồn nạp là W=1/2(QU). do vậy đáp án mới là 23 ngày.
Tiêu đề: Trả lời: moi người bầm máy thử xem có ra đáp án không thế !
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:11:45 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011

năng lượng tích trữ của Pin W=1/2(QU), khi pin được nạp nó cũng giống như là 1 tụ điện được nạp do vậy năng lượng tích lũy của nó chính bằng công nguồn nạp là W=1/2(QU). do vậy đáp án mới là 23 ngày.

Không thể xem nguồn điện như một tụ điện được !
+ Trong tụ điện hiệu điện thế hai bản tụ tỉ lệ với điện tích mà nó nạp được !
+ Trong nguồn điện suất điện động là một đại lượng được xemgần đúng là không đổi và không phụ thuôc vào điện tích đã di chuyển qua nguồn (SGK 11 nâng cao - trang 51)