Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: HelloHello trong 11:14:40 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5473Tiêu đề: Xin thầy cô giúp 1 câu hỏi về dao động và sóng điện từ
Gửi bởi: HelloHello trong 11:14:40 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
Một mạch dao động gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ C giống nhau mắc nối tiếp, khóa K mắc ở hai đầu một tụ C (như hình vẽ). Mạch đang hoạt động với dòng điện cực đại trong mạch là I0 thì ta đóng khóa K ngay tại thời điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch đang bằng nhau. Giá trị cực đại của dòng điện trong mạch của mạch sau đó sẽ thay đổi như thế nào?
Tiêu đề: Trả lời: Xin thầy cô giúp 1 câu hỏi về giao động và sóng điện từ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:57:33 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011
ngay khi đóng khóa k ta có:
1/2.L.Io^2 = 1/2.Cb.u^2 + 1/2.L.i^2
vì Cb =C/2 và năng lượng từ trường bằng năng lượng điện trường nên(1/2.Cb.u^2 = 1/2.L.i^2)
1/2.L.Io^2 = 2.1/2.C/2.u^2 =>u = Io.căn(L/C)
hiệu điện thế hai đầu một tụ là: u1=u/2 = Io.căn(L/C)/2
năng lượng của một tụ khi đó là: w1 = 1/2.C.u1^2 = 1/8.L.Io^2
năng lượng của từ trường khi đó là: 1/2.L.i^2 =1/2.Cb.u^2 =1/4.L.Io^2
vậy năng lượng của mạch khi đóng khóa k là ( một tụ bị loại)
w' = w1 +1/2.L.i^2 =3/8.L.Io^2 ( khi đó ta có một mạch LC với năng lượng ban đầu là 3/8.L.Io^2)
mà năng lượng: w' =1/2.L.Io'^2 =>Io'^2 =Io.căn3/2