Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ngocnishi trong 11:10:50 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5472Tiêu đề: bài tập lí cần giải thích gấp
Gửi bởi: ngocnishi trong 11:10:50 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng,khoảng cách giữa 2 khe là a,khoảng cách từ 2 khe đến màn quan sát là D=1,2m.Đặt trong khoảng giữa 2 khe và màn 1 thấu kính hội tụ sao cho trục chính của thấu kính vuông góc mặt phẳng chứa 2 khe và cách đều 2 khe.Di chuyển thấu kính dọc theo trục chính,người ta thấy có 2 vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn,đồng thời 2 ảnh cách nhau các khoảng là 0,4mm và 1,6mm.Bỏ thấu kính đi,chiếu sáng 2 khe bằng ánh sáng đơn sắc ta thu được hệ vân giao thoa trên màn có khoảng vân i=0,72mm.Bước sóng của ánh sáng bằng:
A.0,48mm B.0,62mm C.410nm D.480nm.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập lí cần giải thích gấp
Gửi bởi: vanhoanhdiachat trong 11:33:14 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
 *-:) ho:) kau nay kho qua kau oi, nhung bai kho nhu the nay(co lang kinh cua doi, luong guong phang...)nhu the nay kho co trong de thi dau ban a.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập lí cần giải thích gấp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:57:07 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng,khoảng cách giữa 2 khe là a,khoảng cách từ 2 khe đến màn quan sát là D=1,2m.Đặt trong khoảng giữa 2 khe và màn 1 thấu kính hội tụ sao cho trục chính của thấu kính vuông góc mặt phẳng chứa 2 khe và cách đều 2 khe.Di chuyển thấu kính dọc theo trục chính,người ta thấy có 2 vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn,đồng thời 2 ảnh cách nhau các khoảng là 0,4mm và 1,6mm.Bỏ thấu kính đi,chiếu sáng 2 khe bằng ánh sáng đơn sắc ta thu được hệ vân giao thoa trên màn có khoảng vân i=0,72mm.Bước sóng của ánh sáng bằng:
A.0,48mm B.0,62mm C.410nm D.480nm.


Dùng tính chất truyền nghịch AS trong TK : [tex]\frac{anh lon}{anh nho}=\frac{anh lom}{vat}[/tex]
(Vật ở đây chính là khoảng a)
Ta có [tex]\frac{1,6}{0,4}=\frac{1,6}{a} ==> a=0,8mm ==> \lambda = 0,48mm [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập lí cần giải thích gấp
Gửi bởi: milocuame trong 01:21:01 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011
Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng,khoảng cách giữa 2 khe là a,khoảng cách từ 2 khe đến màn quan sát là D=1,2m.Đặt trong khoảng giữa 2 khe và màn 1 thấu kính hội tụ sao cho trục chính của thấu kính vuông góc mặt phẳng chứa 2 khe và cách đều 2 khe.Di chuyển thấu kính dọc theo trục chính,người ta thấy có 2 vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn,đồng thời 2 ảnh cách nhau các khoảng là 0,4mm và 1,6mm.Bỏ thấu kính đi,chiếu sáng 2 khe bằng ánh sáng đơn sắc ta thu được hệ vân giao thoa trên màn có khoảng vân i=0,72mm.Bước sóng của ánh sáng bằng:
A.0,48mm B.0,62mm C.410nm D.480nm.

Mình không hiểu các ảnh cách nhau các khoảng là 0,4mm và 1,6mm. Các khoảng cách ở đây là các khoảng cách nào vậy bạn?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập lí cần giải thích gấp
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 05:19:20 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011
Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng,khoảng cách giữa 2 khe là a,khoảng cách từ 2 khe đến màn quan sát là D=1,2m.Đặt trong khoảng giữa 2 khe và màn 1 thấu kính hội tụ sao cho trục chính của thấu kính vuông góc mặt phẳng chứa 2 khe và cách đều 2 khe.Di chuyển thấu kính dọc theo trục chính,người ta thấy có 2 vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn,đồng thời 2 ảnh cách nhau các khoảng là 0,4mm và 1,6mm.Bỏ thấu kính đi,chiếu sáng 2 khe bằng ánh sáng đơn sắc ta thu được hệ vân giao thoa trên màn có khoảng vân i=0,72mm.Bước sóng của ánh sáng bằng:
A.0,48mm B.0,62mm C.410nm D.480nm.

Mình không hiểu các ảnh cách nhau các khoảng là 0,4mm và 1,6mm. Các khoảng cách ở đây là các khoảng cách nào vậy bạn?


gọi khoảng cách 2 khe là AB thì ảnh lần đầu sẽ là [tex]A_{1}B_{1}[/tex]= 1,6 mm
ảnh lần 2 [tex]A_{2}B_{2}[/tex]= 0,4 mm
ta có độ phóng đại lần đầu [tex]K_{1}= \frac{d_{1}'}{d_{1}}=\frac{A_{1}B_{1}}{AB}[/tex]
độ phóng đại lần 2[tex]K_{2}= \frac{d_{2}'}{d_{2}}=\frac{A_{2}B_{2}}{AB}[/tex]
(với d1, d2 lần lượt là khoảng cách từ AB đến thấu kính; d1', d2' ll là khoảng cách từ thấu kính đến màn trong 2 TH)
Lập tỉ số ta dc: [tex]\frac{d_{1}'.d_{2}}{d_{1}.d_{2}'}= 4[/tex]
mà [tex]d_{1}= d_{2}', d_{2}= d_{1}'[/tex]=>[tex]\frac{d_{2}^{2}}{d_{1}^{2}}=4[/tex]
=>[tex]\frac{d_{2}}{d_{1}}=2[/tex]=>[tex]d_{2}= 2d_{1}[/tex]
=>[tex]K_{1}= 2=> AB= 0,8 mm[/tex]
=>[tex]\lambda[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: bài tập lí cần giải thích gấp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:45:08 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011
Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng,khoảng cách giữa 2 khe là a,khoảng cách từ 2 khe đến màn quan sát là D=1,2m.Đặt trong khoảng giữa 2 khe và màn 1 thấu kính hội tụ sao cho trục chính của thấu kính vuông góc mặt phẳng chứa 2 khe và cách đều 2 khe.Di chuyển thấu kính dọc theo trục chính,người ta thấy có 2 vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn,đồng thời 2 ảnh cách nhau các khoảng là 0,4mm và 1,6mm.Bỏ thấu kính đi,chiếu sáng 2 khe bằng ánh sáng đơn sắc ta thu được hệ vân giao thoa trên màn có khoảng vân i=0,72mm.Bước sóng của ánh sáng bằng:
A.0,48mm B.0,62mm C.410nm D.480nm.


Dùng tính chất truyền nghịch AS trong TK : [tex]\frac{anh lon}{anh nho}=(\frac{anh lom}{vat})^2[/tex]
(Vật ở đây chính là khoảng a)
Ta có [tex]\frac{1,6}{0,4}=(\frac{1,6}{a})^2 ==> a=0,8mm ==> \lambda = 0,48mm [/tex]