Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: trungph trong 09:48:16 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5470Tiêu đề: Con lắc lò xo + va chạm mềm
Gửi bởi: trungph trong 09:48:16 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
Con lắc lò xo có độ cứng k = 90(N/m) khối lượng m = 800(g) được đặt nằm ngang. Một viên đạn khối lượng m0 = 100(g) bay với vận tốc v0 = 18(m/s), dọc theo trục lò xo, đến cắm chặt vào M. Biên độ  dao động của con lắc là:
   A. 20(cm)   B. 2(cm)   C. 4(cm)   D. 4(cm)


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo + va chạm mềm
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:22:38 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011
Con lắc lò xo có độ cứng k = 90(N/m) khối lượng m = 800(g) được đặt nằm ngang. Một viên đạn khối lượng m0 = 100(g) bay với vận tốc v0 = 18(m/s), dọc theo trục lò xo, đến cắm chặt vào M. Biên độ  dao động của con lắc là:
   A. 20(cm)   B. 2(cm)   C. 4(cm)   D. 4(cm)

Bỏ qua ma sát giữa vật và mp ngang
Dùng bảo toàn động lượng ta có vận tốc của hệ vật ngay sau va chạm :
[tex]m_{0}v_{0}=(m+m_{0})v\Rightarrow v=\frac{m_{0}v_{0}}{m+m_{0}}=2m/s[/tex]
Dùng bảo toàn cơ năng ta có
[tex]\frac{1}{2}(m+m_{0})v^{2}=\frac{1}{2}kA^{2}\Rightarrow A=v\sqrt{\frac{m+m_{0}}{k}}=0,2m=20cm[/tex]