Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mu7beckham trong 01:31:20 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5456Tiêu đề: [Help] 2 câu trong đề thi thử
Gửi bởi: mu7beckham trong 01:31:20 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
Bài 1:
Một dao động là tổng hợp của hai dao động điều hòa và có độ lệch pha là 90 độ.Biết rằng vào 1 thời điểm thì li độ của các dao động thành phần là 6cm và 8cm. Li độ dao động tổng hợp vào thời điểm ấy bằng

A.14cm     B.10cm      C.2cm      D.7cm

Bài 2:
Mạch RLC cuộn dây thần cảm và có Z(C)=2.Z(L). Vào một thời điểm khi hiệu đện thế trên diển trở và trên tụ điện có giá trị tức thời tương ứng là 40V và 30V thì HĐT tức thời 2 đầu mạch điện là:

A.55V      B.85V      C.50V      D.25V


Tiêu đề: Trả lời: [Help] 2 câu trong đề thi thử
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 02:29:26 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
1. x = x1 + x2 = 14cm

2. u = 40 + 30 - 15 = 55V


Tiêu đề: Trả lời: [Help] 2 câu trong đề thi thử
Gửi bởi: sunflower17 trong 03:19:53 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
1. x = x1 + x2 = 14cm

2. u = 40 + 30 - 15 = 55V

Thầy giải thích rõ giùm em đi !


Tiêu đề: Trả lời: [Help] 2 câu trong đề thi thử
Gửi bởi: mu7beckham trong 04:59:03 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
1. x = x1 + x2 = 14cm

2. u = 40 + 30 - 15 = 55V

Đáp án đúng rồi ạ nhưng thầy có thể giải cụ thể ra k ạ.e cảm ơn :D.


Tiêu đề: Trả lời: [Help] 2 câu trong đề thi thử
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 04:55:32 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011
1. Theo đn của đth, ở moịthời điểm ta luôn có x = x1 + x2. Dữ kiện x1 vuông pha x2 chỉ gây nhiễu thôi.

2. Vì uL luôn đối pha với uC và Zc = 2ZL nên khi uC = 30V thì uL = -15V, giống như câu 1 ở mọi thời điểm ta luôn có:
 u = uR + uC + uL. Để chính xác, đề này cần chỉ ra các điểm AM (2 đầu R), MN (2 đầu C), NB (2 đầu L), khi đó:

uAB = uAM + uMN + uNB


Tiêu đề: Trả lời: [Help] 2 câu trong đề thi thử
Gửi bởi: mu7beckham trong 12:50:09 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011
1. Theo đn của đth, ở moịthời điểm ta luôn có x = x1 + x2. Dữ kiện x1 vuông pha x2 chỉ gây nhiễu thôi.

2. Vì uL luôn đối pha với uC và Zc = 2ZL nên khi uC = 30V thì uL = -15V, giống như câu 1 ở mọi thời điểm ta luôn có:
 u = uR + uC + uL. Để chính xác, đề này cần chỉ ra các điểm AM (2 đầu R), MN (2 đầu C), NB (2 đầu L), khi đó:

uAB = uAM + uMN + uNB

e vẫn chưa hiểu lắm ạ  :-[ e tưởng cộng các gia trị tức thời thì phải cộng veto chứ ạ? mong thầy giải thích rõ hơn cho e :D


Tiêu đề: Trả lời: [Help] 2 câu trong đề thi thử
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 02:50:59 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011
 Xét ở một thời điểm xác định thì các giá trị tức thời là một hằng số, các hằng số này cũng chính là hình chiếu của các vectơ quay lên trục Ox ở thời điểm trên. Do đó chỉ cần tổng đại số các hình chiếu ở thời điểm này thì ra  hình chiếu của véc tơ tổng tại thời điểm đang xét. Tương tự với mạch diện xc nối tiếp