Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nevergiverup trong 01:09:00 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5455Tiêu đề: Kính nhờ thầy cô và các bạn giúp mấy câu trong đề chuyên Kontum
Gửi bởi: Nevergiverup trong 01:09:00 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
Câu 1: Một sợi dây đàn hồi AB với AB=n . Điểm S trên dây thỏa mãn SB=9,75 . Nguồn phát sóng S có phương trình u= asin(10 t). Biết sóng không suy giảm, vận tốc truyền sóng v=1m/s. Điếm M gần B nhất có phương trình sóng u= asin(10 t) cách B một khoảng là:
         A.0,2( m).              B.0,3( m).              C.7/60( m).        D.1/6( m).
Câu 4: Một đồng hồ quả lắc, con lắc xem như con lắc đơn có chu kì T=2(s), khối lượng 1(kg). Biên độ ban đầu của con lắc là 5 . Do có lực cản nên con lắc dừng lại sau 40s. Tính lực cản:
     A.0,011(N).              B.0,11(N).              C.0,09(N).       D.0,015(N).


Tiêu đề: Trả lời: Kính nhờ thầy cô và các bạn giúp mấy câu trong đề chuyên Kontum
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 05:08:45 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011
Đúng là đề của "trường chuyên", chịuTiêu đề: Trả lời: Kính nhờ thầy cô và các bạn giúp mấy câu trong đề chuyên Kontum
Gửi bởi: hoc sinh 11 trong 10:31:04 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011
Câu 1 mình cũng không hiểu
Câu 4 mình ra 0.011
Mình tính số dao động N=40/2=20 mặt khác N=A/[tex]\Delta[/tex]A=l.alpha0/(4Fc/m.[tex]\omega^{2}[/tex])


Tiêu đề: Trả lời: Kính nhờ thầy cô và các bạn giúp mấy câu trong đề chuyên Kontum
Gửi bởi: vuminhson trong 03:18:53 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
Đáp án câu 1 chi tiết đây:  http://www.yeuvatly.com/@forum/song-dung/3917-song-dung-cuc-kho.html


Tiêu đề: Trả lời: Kính nhờ thầy cô và các bạn giúp mấy câu trong đề chuyên Kontum
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 06:50:10 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
Một: Bạn post bài mà đề thiếu nhiều dữ kiện như vậy là làm khó anh em (chắc do lỗi copy and paste)
Hai: về phương trình sóng dừng. Chủ đề này đã được đề cập trên dđàn nhiều lần, xin nhắc lại: sóng dừng là tổng hợp vô số các sóng tới và sóng pxạ nhiều lần ở 2 đầu. Biên độ của nguồn là a thì biên độ bụng sóng lớn hơn a nhiều (phụ thuộc vào các tham số thực nghiệm). Các kiểu câu hỏi này gặp nhiều trên mạng và ngay cả trong đề thi thử của một số trường danh tiếng. Mình nghĩ như thế là không ổn.


Tiêu đề: Trả lời: Kính nhờ thầy cô và các bạn giúp mấy câu trong đề chuyên Kontum
Gửi bởi: thangkgb93 trong 11:17:27 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
Câu 1: Một sợi dây đàn hồi AB với AB=n . Điểm S trên dây thỏa mãn SB=9,75 . Nguồn phát sóng S có phương trình u= asin(10 t). Biết sóng không suy giảm, vận tốc truyền sóng v=1m/s. Điếm M gần B nhất có phương trình sóng u= asin(10 t) cách B một khoảng là:
         A.0,2( m).              B.0,3( m).              C.7/60( m).        D.1/6( m).
Câu 4: Một đồng hồ quả lắc, con lắc xem như con lắc đơn có chu kì T=2(s), khối lượng 1(kg). Biên độ ban đầu của con lắc là 5 . Do có lực cản nên con lắc dừng lại sau 40s. Tính lực cản:
     A.0,011(N).              B.0,11(N).              C.0,09(N).       D.0,015(N).

bài này mình tháy củng bình thường mà. M gàn B nhất sao cho 2 diểm dao dộng cùng fa la Lamda => lamda=V/f=1/5=0,2=20cm.
nếu sai mong các bạn chỉ giúp