Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 11:17:56 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5453Tiêu đề: giao thoa sóng khó
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:17:56 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
Cho 2 nguồn phát sóng A,B dao động nguọc pha , AB=21cm .Khảo sát trên đoạn AB thì thấy có 3 điểm dao động cùng pha vói A . Buóc sóng là bao nhiêu ?


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:17:19 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
Cho 2 nguồn phát sóng A,B dao động nguọc pha , AB=21cm .Khảo sát trên đoạn AB thì thấy có 3 điểm dao động cùng pha vói A . Buóc sóng là bao nhiêu ?

[tex]L=3\lambda+\frac{\lambda}{2} ==> \lambda=6[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng khó
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 01:29:02 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
bạn lập luận và giải chi tiết cho mình đi.


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng khó
Gửi bởi: tuancvp trong 03:13:50 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
làm như bạn trieuhaminh liệu có chính xác hay không??? đây là bạn đang tính số điểm dao động cực đại đấy chứ. Nếu đó là 3 điểm cực tiểu thì sao [tex]d_{2}[/tex]-[tex]d_{1}[/tex]=3[tex]\lambda[/tex] [tex]\leq[/tex]21 [tex]\Rightarrow[tex]\lambda[/tex][tex]\leq[/tex]7 thì làm gì tính đc [tex]\lambda[/tex]