Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tuancvp trong 09:27:57 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5451Tiêu đề: Nhờ thầy dauquangduong giải thích giúp em câu này!
Gửi bởi: tuancvp trong 09:27:57 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
trong file đính kèm trả lời cho ban kiokung bên dưới em không hiểu 1 chỗ đó là sau mỗi nửa chu kì thì biên độ góc giảm 1 lượng bằng ([tex]\alpha _{0}[/tex]-[tex]\alpha _{1}[/tex]) thì công của lực ma sát chỉ tính cho mỗi nửa chu kì mới là hợp lý chứ. Vì khi qua VTCB con lắc tới vị trí biên độ góc [tex]\alpha _{1}[/tex] và sau đó nó k0 trở về vị trí biên độ góc [tex]\alpha _{0}[/tex] đc nữa nên A=2.[tex]F_{c}[/tex].L.([tex]\alpha _{0}[/tex]-[tex]\alpha _{1}[/tex]) trong 1 chu kì không hợp lý
Câu này đáp án là 23 ngày nhưng theo CT của thầy hay của thầy nhưng em chỉnh sửa theo cách hiểu của em thì đều ra 46 ngày.Chẳng lẽ đáp án lại sai.Phiền thầy bấm máy kiểm tra giùm!
 Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy dauquangduong giải thích giúp em câu này!
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:28:32 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
Em lưu ý đều sau :
Theo cơ chế của hệ tự dao động trong con lắc đồng hồ : Khi đi từ vị trí biên có biên độ góc [tex]\alpha _{0}[/tex] về tới biên đối diện có biên độ góc [tex]\alpha _{1}[/tex] thì con lắc nhận thêm năng lượng đúng bằng phần năng lượng mất đi :
[tex]\left|A_{c} \right|=F_{c}.l(\alpha _{0}+\alpha _{1})[/tex]
Vậy trong một chu kì năng lượng cần bổ sung là [tex]2\left|A_{c} \right|=2F_{c}l(\alpha _{0}+\alpha _{1})[/tex]