Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 09:25:00 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5448Tiêu đề: bài này này
Gửi bởi: mystery0510 trong 09:25:00 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2011
: Một con lắc lò xo có vật nặng và lò xo có độ cứng k = 50 N/m dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 2 cm, tần số góc  .w=10căn5 Cho g =10m/s2. Trong mỗi chu kì dao động, thời gian lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vượt quá 1,5N là:


Tiêu đề: Trả lời: bài này này
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:16:51 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2011
: Một con lắc lò xo có vật nặng và lò xo có độ cứng k = 50 N/m dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 2 cm, tần số góc  .w=10căn5 Cho g =10m/s2. Trong mỗi chu kì dao động, thời gian lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vượt quá 1,5N là:
[tex]\Delta l=\frac{g}{\omega^2}=0,02(m)=2cm[/tex]
Fdh<=1,5 ==> [tex]\Delta l'<= 0,03(m)=3cm[/tex]
thời gian Fdh <1,5 chính là thời gian x đi từ 1 đến -2 (gọi là t12=T/12+T/4=T/3)
vậy trong 1 chu kỳ t=2T/3


Tiêu đề: Trả lời: bài này này
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 11:21:06 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2011
Bạn sử dụng công thức [tex]m.g=k\Delta l\Rightarrow \Delta l=\frac{m.g}{k}=\frac{g}{\omega ^{2}}=\frac{10}{(10\sqrt{5})^{2}}=0,02m=2cm[/tex]
Biểu thức lực đàn hồi là: [tex]F_{dh}=k\left(\Delta l+x \right)\Rightarrow x=\frac{F_{dh}}{k}-\Delta l=\frac{1,5}{50}-0,02=0,01m=1cm[/tex]
Vậy từ đây bạn vẽ VTLG với bán kính 2cm và xác định được góc quét ứng với giá trị x = -1cm là [tex]\alpha =\frac{2\pi }{3}[/tex]
Sau đó xác định thời gian theo công thức: [tex]t=\frac{\alpha }{\omega }=\frac{2\pi }{30.\sqrt{5}}=\frac{\pi }{15\sqrt{5}}(s)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài này này
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 11:26:55 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2011
Xin lỗi mình nhầm phải là li độ x = 1cm. Góc [tex]\alpha =\frac{4\pi }{3}[/tex]
Thời gian [tex]t=\frac{\alpha }{\omega }=\frac{4\pi }{3.10\sqrt{5}}=\frac{2\pi }{15\sqrt{5}}(s)[/tex]