Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 06:36:54 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5442Tiêu đề: sóng cơ khó này mọi người
Gửi bởi: mystery0510 trong 06:36:54 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2011
Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống nhau tại S1, S2 trên mặt nước. Khoảng cách hai nguồn là S1S2 = 8cm. Hai sóng truyền đi có bước sóng  = 2cm. Trên đường thẳng xx’ song song với S1S2, cách S1S2 một khoảng 2cm, khoảng cách ngắn nhất giữa giao điểm C của xx’ với đường trung trực S1S2 đến điểm dao động với biên độ cực tiểu là:


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó này mọi người
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:41:28 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống nhau tại S1, S2 trên mặt nước. Khoảng cách hai nguồn là S1S2 = 8cm. Hai sóng truyền đi có bước sóng  = 2cm. Trên đường thẳng xx’ song song với S1S2, cách S1S2 một khoảng 2cm, khoảng cách ngắn nhất giữa giao điểm C của xx’ với đường trung trực S1S2 đến điểm dao động với biên độ cực tiểu là:
ủa không phải là lambda/4 hả?


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó này mọi người
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 06:43:42 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
Nếu đề đúng như vậy thì đây là một bài thuần toán hơn lí. Tìm khoảng cách ngắn nhất từ C đến hypebol d2-d2 = 2. Phải tìm điểm M trên hypebol sao cho CM vuông góc với tiếp tuyến tại M. Khoảng cách cần tìm là CM.


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó này mọi người
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 04:34:37 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011
Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống nhau tại S1, S2 trên mặt nước. Khoảng cách hai nguồn là S1S2 = 8cm. Hai sóng truyền đi có bước sóng  = 2cm. Trên đường thẳng xx’ song song với S1S2, cách S1S2 một khoảng 2cm, khoảng cách ngắn nhất giữa giao điểm C của xx’ với đường trung trực S1S2 đến điểm dao động với biên độ cực tiểu là:

theo cách của thầy nguyenvandat
gọi M là điẻm gần C nhất kô dao động(CM= x) khi đó AM- BM= 0,5[tex]\lambda[/tex]
Gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên AB
[tex]AM= \sqrt{(AO+ x)^{2}+ HM^{2}}=\sqrt{((4+ x)^{2}+ 2^{2}}[/tex]
[tex]BM= \sqrt{(BO- x)^{2}+ HM^{2}}=\sqrt{((4- x)^{2}+ 2^{2}}[/tex]
Vậy ta có AM- BM=[tex]\sqrt{((4+ x)^{2}+ 2^{2}}[/tex] - [tex]\sqrt{((4- x)^{2}+ 2^{2}}[/tex]= 1
Thử các đáp án nhé!!!Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó này mọi người
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 05:29:56 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011
Như vậy phải thêm vào:  "khoảng cách ngắn nhất giữa giao điểm C của x'x với đường trung trực S1S2 đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên x'x"  mới đúng.


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó này mọi người
Gửi bởi: mr co trong 08:32:41 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011
Thí sinh phải đọc từ đầu đến cuối câu hỏi...