Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 03:36:21 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5439Tiêu đề: lượng tử
Gửi bởi: mystery0510 trong 03:36:21 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2011
Câu 34: Tế bào quang điện có hai cực phẳng cách nhau d = 1cm, giới hạn quang điện là λ0 cho UAK = 4,55V. Chiếu vào tấm catốt một tia sáng đơn sắc có  lamda=lamda0/2 các quang êlêctron rơi vào anốt trên một mặt tròn bán kính R = 1cm. Bước sóng  λ0 nhận giá trị:
A. 1,092μm   B. 2,345μm   C. 3,022μm   D. 3,05μm


Tiêu đề: Trả lời: lượng tử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:16:44 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
Câu 34: Tế bào quang điện có hai cực phẳng cách nhau d = 1cm, giới hạn quang điện là λ0 cho UAK = 4,55V. Chiếu vào tấm catốt một tia sáng đơn sắc có  lamda=lamda0/2 các quang êlêctron rơi vào anốt trên một mặt tròn bán kính R = 1cm. Bước sóng  λ0 nhận giá trị:
A. 1,092μm   B. 2,345μm   C. 3,022μm   D. 3,05μm

electron khi rồi K chuyển động về A thì chuyển động theo mọi hướng do vậy ứng với electron đập vào K tạo vòng tròn bán kính 1cm, sẽ tương ứng với electron chuyển động như vật ném ngang ( V hướng sát vào mặt K, hướng lên hay hướng xuống) dưới tác dụng của lực điện trường. [tex]R=v_0.\sqrt{\frac{2dm}{qE}}=v_0.\sqrt{\frac{2md^2}{Uq}}[/tex]
Tìm v0 ==> tìm lambda