Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 10:12:06 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5433Tiêu đề: không hiểu đề
Gửi bởi: mystery0510 trong 10:12:06 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2011
Để đo chu kỳ của chất phóng xạ, người ta dùng một máy đếm xung. trong t1 giờ đầu tiên máy đếm được n1 xung; trong t2 = 2t1 giờ tiếp theo máy đếm được   xung. Chu kỳ bán rã T có gí trị là :


Tiêu đề: Trả lời: không hiểu đề
Gửi bởi: milocuame trong 10:36:50 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2011
de bai thieu du kien lien he giua n2 va n1, k giai duoc ban a


Tiêu đề: Trả lời: không hiểu đề
Gửi bởi: mystery0510 trong 11:01:00 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2011
xin lỗi
Để đo chu kỳ của chất phóng xạ, người ta dùng một máy đếm xung. trong t1 giờ đầu tiên máy đếm được n1 xung; trong t2 = 2t1 giờ tiếp theo máy đếm được n2=9.n1/64  xung. Chu kỳ bán rã T có giá trị là :


Tiêu đề: Trả lời: không hiểu đề
Gửi bởi: Quang Dương trong 11:59:51 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2011
xin lỗi
Để đo chu kỳ của chất phóng xạ, người ta dùng một máy đếm xung. trong t1 giờ đầu tiên máy đếm được n1 xung; trong t2 = 2t1 giờ tiếp theo máy đếm được n2=9.n1/64  xung. Chu kỳ bán rã T có giá trị là :
Hướng dẫn cách làm cho em nhé !
Trong cùng một điều kiện thì số xung máy đếm được tỉ lệ với số hạt bị phân rã !
Ta có :  [tex]n_{1}=k.\Delta N_{1}=k(N_{01}-N_{1})=kN_{01}\left(1-e^{-\lambda t_{1}} \right)[/tex]
Tương tự : [tex]n_{2}=kN_{02}\left(1-e^{-\lambda t_{2}} \right)[/tex]Lưu7u ý hai điều sau :
[tex]N_{02}=N_{1}=N_{01}e^{-\lambda t_{1}}[/tex]
và [tex]t_{2}=2t_{1}[/tex]
Lập tỉ số giữa (1) và (2) ta tính được
[tex]e^{-\lambda t_{1}}[/tex]
từ đó suy ra chu kì bán rã