Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 01:43:43 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5430Tiêu đề: Xin các thầy, cô giải giúp bài sóng cơ học khó!!!
Gửi bởi: quocnh trong 01:43:43 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2011
Có hai nguồn sóng âm đặt cách nhau 5m dao động ngược pha nhau. Di chuyển giữa hai nguồn âm, ta thấy có 9 vị trí âm có độ to cực tiểu. biết tốc độ âm trong không khí là 340m/s. Tần số f của âm có giá trị thỏa mãn:
A. 272<f<350
B. 1360<f<1750
C. f = 350
D. f = 1750

Xin các thầy cô giải rõ ràng giúp, cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Xin các thầy, cô giải giúp bài sóng cơ học khó!!!
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 03:57:55 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2011
[tex]8\frac{\lambda }{2} < 5 \Rightarrow f > 272Hz[/tex]

[tex]5 - 8\frac{\lambda }{2} < \lambda \Rightarrow f < 340Hz[/tex]

Phải sửa 350 lại thành 340 phải không?