Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 09:29:39 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5422Tiêu đề: số photon thu được
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:29:39 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2011
hai photon có năg lượng E bay lướt qua n nguyên tử có trạng thái kích thích cũng bằng E trong đó có (n-10) nguyên tử ở trạng thái cơ bản. Số photon thu được là
A. 12 B.16 C.20 D.32