Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hanx trong 04:59:22 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5420Tiêu đề: dòng điện xoay chiều khó! help 8-x
Gửi bởi: hanx trong 04:59:22 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2011
mạch gồm cuộn dây ko thuần cảm nối tiếp với tụ có điện dung thay đổi được. Vôn kế có điện trở rất lớn mắc vào hai đầu tụ điện. đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có điện thế hiệu dụng và tần số xác định. thay đổi điện dung của tụ ta thấy khi C1 = 4*10^-5F và C2 = 2*10^-5F thì vôn kế chỉ cùng một trị số. tìm giá trị điện dung của tụ điện để vôn kế chỉ giá trị cực đại.
A. 2*10^-5F              B. 1*10^-5F              C. 3*10^-5F              D. đáp án khác         


Tiêu đề: Trả lời: dòng điện xoay chiều khó! help 8-x
Gửi bởi: trungph trong 07:34:02 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2011
Bạn xem cách làm kèm theo: