Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 04:56:46 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5419Tiêu đề: thời gian tắt dần mạch LC
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 04:56:46 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2011
Mạch dao động LC, cuộn dây có độ tự cảm L=0,05H, điện trở toàn mạch R=0,5. Thời gian mạch giao động tắt dần là:
A.0,5 s
B.0,1 s
C.0,05 s
D.0,055 s


Tiêu đề: Trả lời: thời gian tắt dần mạch LC
Gửi bởi: tuancvp trong 11:10:12 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2011
bài này làm sao làm sao làm đc hả bạn


Tiêu đề: Trả lời: thời gian tắt dần mạch LC
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:26:42 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2011
đề ra như vậy đó


Tiêu đề: Trả lời: thời gian tắt dần mạch LC
Gửi bởi: milocuame trong 12:36:18 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2011
Dao động của mạch tắt hẳn khi: năng lượng của mạch bằng nhiệt toả ra trên R
LIobp/2 = IobpRt/2
suy ra t


Tiêu đề: Trả lời: thời gian tắt dần mạch LC
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:43:52 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2011
Dao động của mạch tắt hẳn khi: năng lượng của mạch bằng nhiệt toả ra trên R
LIobp/2 = IobpRt/2
suy ra t
Năng lượng dao động chuyển hết thành nhiệt: [tex]1/2.L.I_o^2=1/2.R.I_0^2.t[/tex] ==> t = 0,1s