Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: linhji123 trong 01:30:17 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5416Tiêu đề: các thầy giải dùm em mấy câu này với
Gửi bởi: linhji123 trong 01:30:17 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2011
Câu 34: Tế bào quang điện có hai cực phẳng cách nhau d = 1cm, giới hạn quang điện là λ0 cho UAK = 4,55V. Chiếu vào tấm catốt một tia sáng đơn sắc có [tex]\lambda =\lambda o/2[/tex]
  các quang êlêctron rơi vào anốt trên một mặt tròn bán kính R = 1cm. Bước sóng  λ0 nhận giá trị:
A. 1,092μm   B. 2,345μm   C. 3,022μm   D. 3,05μm

Câu 40: Một máy biến áp lý tưởng gồm một cuộn sơ cấp và hai cuộn thứ cấp. Cuộn sơ cấp có n1 = 1320 vòng , điện áp U1 = 220V. Cuộn thứ cấp thứ nhất có U2 = 10V, I2 = 0,5A; Cuộn thứ cấp thứ 2có n3 = 25 vòng, I3 = 1,2A. Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là :
A. I1 = 0,035A   B. I1 = 0,045A   C. I1 = 0,023A   D. I1 = 0,055A

Câu 46: Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không dãn, đầu trên của sợi dây được buộc cố định. Bỏ qua ma sát và lực cản của không khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và độ lớn gia tốc tại vị trí biên bằng:
A. 0,1.   B. 0.   C. 10.   D. 5,73.Tiêu đề: Trả lời: các thầy giải dùm em mấy câu này với
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 07:22:15 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2011
Câu 34: Tế bào quang điện có hai cực phẳng cách nhau d = 1cm, giới hạn quang điện là λ0 cho UAK = 4,55V. Chiếu vào tấm catốt một tia sáng đơn sắc có [tex]\lambda =\lambda o/2[/tex]
  các quang êlêctron rơi vào anốt
trên một mặt tròn bán kính R = 1cm. Bước sóng  λ0 nhận giá trị:
A. 1,092μm   B. 2,345μm   C. 3,022μm   D. 3,05μm


[tex]\frac{2hc}{\lambda _{0}}=\frac{hc}{\lambda _{o}}+ \frac{1}{2}mv^{2}[/tex]
[tex]\frac{hc}{\lambda _{o}}=\frac{1}{2}mv^{2}[/tex]   (1)
áp dụng công thức tính bán kính quỹ đạo e trên Anot
[tex]r=d. v\sqrt{\frac{2m}{eU}}[/tex]
=>[tex]\frac{1}{2}mv^{2}=\frac{eUr^{2}}{4d}[/tex]    (2)
thay (2) vào (1) nhé, đáp án A thì phải!!!