Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phisatthu trong 12:43:51 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5409Tiêu đề: con lac lò xo hay và lạ
Gửi bởi: phisatthu trong 12:43:51 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2011
vật có m =3kg treo lò xo thẳng đứng ban đầu giử cho lo xo không biến dạng rồi thả nhẹ vật đi xuong  một đoạn 10cm rồi dừng lại tạm thời .tốc độ cách vị trí xuất phát 5cm là bao nhiêu
đáp số là 0.7m\s.các ban giúp mình với mình vơi mình thật lòng cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: con lac lò xo hay và lạ
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 04:46:28 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2011
Đi 10cm rồi v = 0 => [tex]\Delta l = A = 5cm[/tex]
Cách vi trí xuất phát 5cm => VTCB => v  = wA = [tex]\sqrt{\frac{g}{\Delta l}}.A = 0,5\sqrt{2}m/s = 0,7m/s[/tex]

(Lấy g = 10m/s2)