Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: trankientrung trong 11:05:22 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5408Tiêu đề: Sóng dừng
Gửi bởi: trankientrung trong 11:05:22 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2011
Trên một sợi dây có sóng dừng , điểm bụng M cách nút gần nhất N một đoạn 10cm,khoảng thời gian giữa hai lân liên tiếp trung điểm P của đoạn MN có cùng li độ với điểm M là 0,1 giây . Tốc độ truyền sóng trên dây là ?Tiêu đề: Trả lời: Sóng dừng
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 05:02:58 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2011
lamđa/4 = MN = 10cm => lamđa = 40cm.
P chỉ có thể cùng li độ với M khi dây duỗi thẳng (uP = uM = 0) => T/2 = 0,1s => T = 0,2s

Vậy v = lamđa/T = 2m/s


Tiêu đề: Trả lời: Sóng dừng
Gửi bởi: trankientrung trong 01:56:32 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
Bài này thầy mình giải ra 1m/s . Mình cũng chẳng hiểu tại sao luôn ^^.
Ai vô giúp 1 tay với !


Tiêu đề: Trả lời: Sóng dừng
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 05:44:07 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
Bài này thầy mình giải ra 1m/s . Mình cũng chẳng hiểu tại sao luôn ^^.
Ai vô giúp 1 tay với !
Mình cũng 2 m.s


Tiêu đề: Trả lời: Sóng dừng
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 06:54:11 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
Bạn có thể up bài giải của thầy lên cho mọi người xem được không?


Tiêu đề: Trả lời: Sóng dừng
Gửi bởi: trankientrung trong 08:16:59 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
Xin lỗi nhé , mình ko chép bài , vì nó dài và phưc tạp quá . Lúc đầu mình cũng tính ra 200 m/s cũng như 2 bạn vậy , nhưng chẳng hiểu sao thầy lại làm cho phức tạp .
Bài giải của thầy theo hường viết phương trình sóng dừng tại điểm đó ===> 100m/s


Tiêu đề: Trả lời: Sóng dừng
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 05:03:00 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011
Mình nghĩ trong đề thi sẽ không có câu vận dụng "phương trình sóng dừng" đâu. Trong một số tài liệu mình thấy các tác giả viết pt sóng dừng đơn giản quá. Thật ra sóng dừng là tổng hợp của sóng tới và vô số các sóng phản xạ ở 2 đầu, nếu biên độ của nguồn sóng là a thì biên độ dao động của điểm bụng lớn hơn a rất nhiều (chứ không phải 2a như trong các tài liệu thường gặp trên mạng). Bản chất của điều kiện để có sóng dừng (L = n.(lamđa)/2 với dây 2 đầu cố định chẳng hạn) là làm cho tất cả sóng tới ở đầu A cùng pha, tất cả sóng phản xạ ở đầu B cùng pha và như vậ mới hình thành sóng dừng.


Tiêu đề: Trả lời: Sóng dừng
Gửi bởi: trankientrung trong 08:21:47 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011
Uhm` ,cám ơn bạn nhé