Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thaihan83 trong 10:27:02 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5405Tiêu đề: giúp mình câu này với
Gửi bởi: thaihan83 trong 10:27:02 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2011
có ai không giúp mình câu này với!


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình câu này với
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 10:47:24 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2011
theo đề
[tex]\begin{vmatrix} \frac{T2}{T1} &- 1 \end{vmatrix}[/tex]. 86400=86,4
gọi đồng hồ chạy đúng ứng với T1
đồng hồ chạy nhanh=> T2< T1
=>[tex]\frac{T2}{T1}=\sqrt{\frac{l2}{l1}}=1- 0,001[/tex]
=>tăng 0,2%