Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Zitu_Kt trong 07:57:16 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5402Tiêu đề: Vài câu trong đề thi thử ĐH trường THPT Sào Nam!!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 07:57:16 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2011
Câu 1:  Một nguồn phát sáng có công suất 2W. phat ra ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda[/tex]
= 0,597 [tex]\mu m[/tex]tỏa ra đều theo mọi hướng . hãy xác định khỏng cách xa nhất người còn trông thấy nguồn sáng này. biết rằng mắt còn cảm nhận dc ánh sáng khi có ít nhất 80 photon lọt vào mắt mỗi giây. coi đường kính con ngươi vào khoảng 4 mm. bỏ qua sự hấp thụ của ánh sáng bởi khí quyển.
A. 470 km                  B. 6 km                    C. 220 m                    D. 274 km

Câu 2: Chiếc suất của nước đối tia đỏ là nd, tia tím là nt. Chiếu tia sáng tới là ánh sáng tổng hợp gồm cả hai ánh sáng đỏ và tím từ nc ra không khí với góc tới i sao cho 1/nt <sin i< 1/nd. khi đó
A. tia sáng ló có cả tia tím và tia đỏ                  B. Không có tia nào ló ra
C. Tia sáng ló có màu tím                                D. Tia sáng ló có màu đỏ

Câu 3: Ba điểm A,B,C trên mặt nc là 3 đỉnh của 1 tam giác đều có cạnh 16 cm trong đó 2 nguồn A và B là 2 nguồn phát sóng có pt u1= u2= 2 cos(20pi t) (cm), sóng truyền trên mặt nc kô giảm và có vận tốc 20 cm/s. M là trung điểm AB. số điểm dao động cùng fa với điểm C trên đoạn MC:
A. 3                 B. 2                    C. 4                     D. 5

Câu 4: Mạch điện XC gồm biến trở, cuộn dây và tụ điện ghép nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp có biểu thức: u= U căn2 cos(ômega t)(với U, ômega kô đổi). khi biến trở có giá trị R= 75 ôm thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt MAX. xác định điện trở thuần của cuộn dây và tổng trở của đoạn mạch AB
A. r=12 ôm . Zab= 175 ôm.                               B. r= 21 ôm, Zab= 120 ôm
C. r= 15 ôm, Zab= 100 ôm                                D. r= 35 ôm, Zab= 150 ôm

Câu 5: sàn quay là 1 hình trụ đặc, đồng chất, có khối lượng 25Kg, bán kính 2m. 1 người khối lượng 50 Kg đứng tại mép sàn. sàn và người quay với tốc độ 0,2 vòng/s. khi người đi tới điểm cách trục quay 1m thì tốc độ góc của sàn và người là
A. 2 vòng/s      B. 1 vòng/s          C. 0,5 vòng/s          D. 3 vòng/s

Tiêu đề: Trả lời: Vài câu trong đề thi thử ĐH trường THPT Sào Nam!!!
Gửi bởi: trankientrung trong 10:55:13 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2011
Câu 2: Chiếc suất của nước đối tia đỏ là nd, tia tím là nt. Chiếu tia sáng tới là ánh sáng tổng hợp gồm cả hai ánh sáng đỏ và tím từ nc ra không khí với góc tới i sao cho 1/nt <sin i< 1/nd. khi đó
A. tia sáng ló có cả tia tím và tia đỏ                  B. Không có tia nào ló ra
C. Tia sáng ló có màu tím                                D. Tia sáng ló có màu đỏ[/b]
Câu này đáp án là D . Thầy mình giải thích mà mình quên mất tiêu . Còn nhớ mang máng là : Do góc [tex]Sin i_t \geq Sin i_gh [/tex] , nên tia tím phản xạ toàn phần, còn tia ló là tia đỏ.


Tiêu đề: Trả lời: Vài câu trong đề thi thử ĐH trường THPT Sào Nam!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:37:46 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2011
Câu 1:  Một nguồn phát sáng có công suất 2W. phat ra ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda[/tex]
= 0,597 [tex]\mu m[/tex]tỏa ra đều theo mọi hướng . hãy xác định khỏng cách xa nhất người còn trông thấy nguồn sáng này. biết rằng mắt còn cảm nhận dc ánh sáng khi có ít nhất 80 photon lọt vào mắt mỗi giây. coi đường kính con ngươi vào khoảng 4 mm. bỏ qua sự hấp thụ của ánh sáng bởi khí quyển.
A. 470 km                  B. 6 km                    C. 220 m                    D. 274 km


+ Tính số photon phát ra 1s : np=6.10^18 hạt
+ Gọi KC từ mắt đến nguồn là r
+Số photon phân tố trong 1 đơn vị diện tích:
[tex]\frac{6.10^{18}}{4\pi.r^2}=\frac{80}{\pi.d^2/4}[/tex]
giải ra 274km


Tiêu đề: Trả lời: Vài câu trong đề thi thử ĐH trường THPT Sào Nam!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:08:43 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2011
Câu 1:  Một nguồn phát sáng có công suất 2W. phat ra ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda[/tex]
= 0,597 [tex]\mu m[/tex]tỏa ra đều theo mọi hướng . hãy xác định khỏng cách xa nhất người còn trông thấy nguồn sáng này. biết rằng mắt còn cảm nhận dc ánh sáng khi có ít nhất 80 photon lọt vào mắt mỗi giây. coi đường kính con ngươi vào khoảng 4 mm. bỏ qua sự hấp thụ của ánh sáng bởi khí quyển.
A. 470 km                  B. 6 km                    C. 220 m                    D. 274 km

Câu 2: Chiếc suất của nước đối tia đỏ là nd, tia tím là nt. Chiếu tia sáng tới là ánh sáng tổng hợp gồm cả hai ánh sáng đỏ và tím từ nc ra không khí với góc tới i sao cho 1/nt <sin i< 1/nd. khi đó
A. tia sáng ló có cả tia tím và tia đỏ                  B. Không có tia nào ló ra
C. Tia sáng ló có màu tím                                D. Tia sáng ló có màu đỏ

Câu 3: Ba điểm A,B,C trên mặt nc là 3 đỉnh của 1 tam giác đều có cạnh 16 cm trong đó 2 nguồn A và B là 2 nguồn phát sóng có pt u1= u2= 2 cos(20pi t) (cm), sóng truyền trên mặt nc kô giảm và có vận tốc 20 cm/s. M là trung điểm AB. số điểm dao động cùng fa với điểm C trên đoạn MC:
A. 3                 B. 2                    C. 4                     D. 5

Câu 4: Mạch điện XC gồm biến trở, cuộn dây và tụ điện ghép nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp có biểu thức: u= U căn2 cos(ômega t)(với U, ômega kô đổi). khi biến trở có giá trị R= 75 ôm thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt MAX. xác định điện trở thuần của cuộn dây và tổng trở của đoạn mạch AB
A. r=12 ôm . Zab= 175 ôm.                               B. r= 21 ôm, Zab= 120 ôm
C. r= 15 ôm, Zab= 100 ôm                                D. r= 35 ôm, Zab= 150 ôm

Câu 5: sàn quay là 1 hình trụ đặc, đồng chất, có khối lượng 25Kg, bán kính 2m. 1 người khối lượng 50 Kg đứng tại mép sàn. sàn và người quay với tốc độ 0,2 vòng/s. khi người đi tới điểm cách trục quay 1m thì tốc độ góc của sàn và người là
A. 2 vòng/s      B. 1 vòng/s          C. 0,5 vòng/s          D. 3 vòng/s


Câu 2: sinigh_tím = 1/ntim, sinigh_do=1/nd
Vậy ight<i<ighdo
vậy tia tím phản xạ toàn phần. chỉ còn tia đỏ ló ra
Câu 3:
Xét N trên MC ==> Phương trình uN=4cos(Wt-2pi.d/lamda)
N cùng pha với C khi 2pid/lambda=k2pi ==> d=k.lambda
AM<=d<=AC ==> 8<=d<=16 ==> 4<=k<=8 ==> k=4,5,6,7,8 ==> 5 vân
Câu 4: có vấn đề mà cũng thiếu dữ kiện rồi:
ĐK P_R cực đại khi (ZL-ZC)^2+r^2=R^2 hay Zab^2=R^2-r^2+(r+R)^2
Thử cả 4 chẳng có đáp án


Tiêu đề: Trả lời: Vài câu trong đề thi thử ĐH trường THPT Sào Nam!!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 07:30:06 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2011
Trích dẫn từ: zitu1801 link=topic=5402.msg25601#msg25601 date=13077970

[/b
Câu 2: sinigh_tím = 1/ntim, sinigh_do=1/nd
Vậy ight<i<ighdo
vậy tia tím phản xạ toàn phần. chỉ còn tia đỏ ló ra
Câu 3:
Xét N trên MC ==> Phương trình uN=4cos(Wt-2pi.d/lamda)
N cùng pha với C khi 2pid/lambda=k2pi ==> d=k.lambda
AM<=d<=AC ==> 8<=d<=16 ==> 4<=k<=8 ==> k=4,5,6,7,8 ==> 5 vân
Câu 4: có vấn đề mà cũng thiếu dữ kiện rồi:
ĐK P_R cực đại khi (ZL-ZC)^2+r^2=R^2 hay Zab^2=R^2-r^2+(r+R)^2
Thử cả 4 chẳng có đáp án
biểu thức đúng là [tex]Zab^{2}[/tex]=[tex](R+r)^{2}+(Zl- Zc)^{2}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Vài câu trong đề thi thử ĐH trường THPT Sào Nam!!!
Gửi bởi: milocuame trong 01:45:38 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2011
Câu 1:  Một nguồn phát sáng có công suất 2W. phat ra ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda[/tex]
= 0,597 [tex]\mu m[/tex]tỏa ra đều theo mọi hướng . hãy xác định khỏng cách xa nhất người còn trông thấy nguồn sáng này. biết rằng mắt còn cảm nhận dc ánh sáng khi có ít nhất 80 photon lọt vào mắt mỗi giây. coi đường kính con ngươi vào khoảng 4 mm. bỏ qua sự hấp thụ của ánh sáng bởi khí quyển.
A. 470 km                  B. 6 km                    C. 220 m                    D. 274 km


+ Tính số photon phát ra 1s : np=6.10^18 hạt
+ Gọi KC từ mắt đến nguồn là r
+Số photon phân tố trong 1 đơn vị diện tích:
Giải thích giúp mình sao lại có hệ thức trên
[tex]\frac{6.10^{18}}{4\pi.r^2}=\frac{80}{\pi.d^2/4}[/tex]
giải ra 274km


Tiêu đề: Trả lời: Vài câu trong đề thi thử ĐH trường THPT Sào Nam!!!
Gửi bởi: milocuame trong 02:03:58 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2011
Câu 1:  Một nguồn phát sáng có công suất 2W. phat ra ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda[/tex]
= 0,597 [tex]\mu m[/tex]tỏa ra đều theo mọi hướng . hãy xác định khỏng cách xa nhất người còn trông thấy nguồn sáng này. biết rằng mắt còn cảm nhận dc ánh sáng khi có ít nhất 80 photon lọt vào mắt mỗi giây. coi đường kính con ngươi vào khoảng 4 mm. bỏ qua sự hấp thụ của ánh sáng bởi khí quyển.
A. 470 km                  B. 6 km                    C. 220 m                    D. 274 km

Câu 2: Chiếc suất của nước đối tia đỏ là nd, tia tím là nt. Chiếu tia sáng tới là ánh sáng tổng hợp gồm cả hai ánh sáng đỏ và tím từ nc ra không khí với góc tới i sao cho 1/nt <sin i< 1/nd. khi đó
A. tia sáng ló có cả tia tím và tia đỏ                  B. Không có tia nào ló ra
C. Tia sáng ló có màu tím                                D. Tia sáng ló có màu đỏ

Câu 3: Ba điểm A,B,C trên mặt nc là 3 đỉnh của 1 tam giác đều có cạnh 16 cm trong đó 2 nguồn A và B là 2 nguồn phát sóng có pt u1= u2= 2 cos(20pi t) (cm), sóng truyền trên mặt nc kô giảm và có vận tốc 20 cm/s. M là trung điểm AB. số điểm dao động cùng fa với điểm C trên đoạn MC:
A. 3                 B. 2                    C. 4                     D. 5

Câu 4: Mạch điện XC gồm biến trở, cuộn dây và tụ điện ghép nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp có biểu thức: u= U căn2 cos(ômega t)(với U, ômega kô đổi). khi biến trở có giá trị R= 75 ôm thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt MAX. xác định điện trở thuần của cuộn dây và tổng trở của đoạn mạch AB
A. r=12 ôm . Zab= 175 ôm.                               B. r= 21 ôm, Zab= 120 ôm
C. r= 15 ôm, Zab= 100 ôm                                D. r= 35 ôm, Zab= 150 ôm
Đáp án B thoả mãn bạn à

Câu 5: sàn quay là 1 hình trụ đặc, đồng chất, có khối lượng 25Kg, bán kính 2m. 1 người khối lượng 50 Kg đứng tại mép sàn. sàn và người quay với tốc độ 0,2 vòng/s. khi người đi tới điểm cách trục quay 1m thì tốc độ góc của sàn và người là
A. 2 vòng/s      B. 1 vòng/s          C. 0,5 vòng/s          D. 3 vòng/s


Câu 2: sinigh_tím = 1/ntim, sinigh_do=1/nd
Vậy ight<i<ighdo
vậy tia tím phản xạ toàn phần. chỉ còn tia đỏ ló ra
Câu 3:
Xét N trên MC ==> Phương trình uN=4cos(Wt-2pi.d/lamda)
N cùng pha với C khi 2pid/lambda=k2pi ==> d=k.lambda
AM<=d<=AC ==> 8<=d<=16 ==> 4<=k<=8 ==> k=4,5,6,7,8 ==> 5 vân
Câu 4: có vấn đề mà cũng thiếu dữ kiện rồi:
ĐK P_R cực đại khi (ZL-ZC)^2+r^2=R^2 hay Zab^2=R^2-r^2+(r+R)^2
Thử cả 4 chẳng có đáp án


Tiêu đề: Trả lời: Vài câu trong đề thi thử ĐH trường THPT Sào Nam!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:50:53 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
Câu 1:  Một nguồn phát sáng có công suất 2W. phat ra ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda[/tex]
= 0,597 [tex]\mu m[/tex]tỏa ra đều theo mọi hướng . hãy xác định khỏng cách xa nhất người còn trông thấy nguồn sáng này. biết rằng mắt còn cảm nhận dc ánh sáng khi có ít nhất 80 photon lọt vào mắt mỗi giây. coi đường kính con ngươi vào khoảng 4 mm. bỏ qua sự hấp thụ của ánh sáng bởi khí quyển.
A. 470 km                  B. 6 km                    C. 220 m                    D. 274 km


+ Tính số photon phát ra 1s : np=6.10^18 hạt
+ Gọi KC từ mắt đến nguồn là r
+Số photon phân tố trong 1 đơn vị diện tích:
Giải thích giúp mình sao lại có hệ thức trên
[tex]\frac{6.10^{18}}{4\pi.r^2}=\frac{80}{\pi.d^2/4}[/tex]
giải ra 274km


vì photon phát ra mọi hướng nên ta tính số photon chuyển qua 1 diện tích mặt bk r (gọi là mật độ photon) vì mắt đặt tại vòng tròn BK r nên số photo đập vào mắt sẽ bằng mật độ photon x diện tích mắt =80


Tiêu đề: Trả lời: Vài câu trong đề thi thử ĐH trường THPT Sào Nam!!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 10:25:27 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2011
Câu 1:  Một nguồn phát sáng có công suất 2W. phat ra ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda[/tex]
= 0,597 [tex]\mu m[/tex]tỏa ra đều theo mọi hướng . hãy xác định khỏng cách xa nhất người còn trông thấy nguồn sáng này. biết rằng mắt còn cảm nhận dc ánh sáng khi có ít nhất 80 photon lọt vào mắt mỗi giây. coi đường kính con ngươi vào khoảng 4 mm. bỏ qua sự hấp thụ của ánh sáng bởi khí quyển.
A. 470 km                  B. 6 km                    C. 220 m                    D. 274 km

Câu 2: Chiếc suất của nước đối tia đỏ là nd, tia tím là nt. Chiếu tia sáng tới là ánh sáng tổng hợp gồm cả hai ánh sáng đỏ và tím từ nc ra không khí với góc tới i sao cho 1/nt <sin i< 1/nd. khi đó
A. tia sáng ló có cả tia tím và tia đỏ                  B. Không có tia nào ló ra
C. Tia sáng ló có màu tím                                D. Tia sáng ló có màu đỏ

Câu 3: Ba điểm A,B,C trên mặt nc là 3 đỉnh của 1 tam giác đều có cạnh 16 cm trong đó 2 nguồn A và B là 2 nguồn phát sóng có pt u1= u2= 2 cos(20pi t) (cm), sóng truyền trên mặt nc kô giảm và có vận tốc 20 cm/s. M là trung điểm AB. số điểm dao động cùng fa với điểm C trên đoạn MC:
A. 3                 B. 2                    C. 4                     D. 5

Câu 4: Mạch điện XC gồm biến trở, cuộn dây và tụ điện ghép nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp có biểu thức: u= U căn2 cos(ômega t)(với U, ômega kô đổi). khi biến trở có giá trị R= 75 ôm thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt MAX. xác định điện trở thuần của cuộn dây và tổng trở của đoạn mạch AB
A. r=12 ôm . Zab= 175 ôm.                               B. r= 21 ôm, Zab= 120 ôm
C. r= 15 ôm, Zab= 100 ôm                                D. r= 35 ôm, Zab= 150 ôm

Câu 5: sàn quay là 1 hình trụ đặc, đồng chất, có khối lượng 25Kg, bán kính 2m. 1 người khối lượng 50 Kg đứng tại mép sàn. sàn và người quay với tốc độ 0,2 vòng/s. khi người đi tới điểm cách trục quay 1m thì tốc độ góc của sàn và người là
A. 2 vòng/s      B. 1 vòng/s          C. 0,5 vòng/s          D. 3 vòng/s


Câu 2: sinigh_tím = 1/ntim, sinigh_do=1/nd
Vậy ight<i<ighdo
vậy tia tím phản xạ toàn phần. chỉ còn tia đỏ ló ra
Câu 3:
Xét N trên MC ==> Phương trình uN=4cos(Wt-2pi.d/lamda)
N cùng pha với C khi 2pid/lambda=k2pi ==> d=k.lambda
AM<=d<=AC ==> 8<=d<=16 ==> 4<=k<=8 ==> k=4,5,6,7,8 ==> 5 vân
Câu 4: có vấn đề mà cũng thiếu dữ kiện rồi:
ĐK P_R cực đại khi (ZL-ZC)^2+r^2=R^2 hay Zab^2=R^2-r^2+(r+R)^2
Thử cả 4 chẳng có đáp án

Cần có pt sóng tại C chứ bạn nhỉ !!!


Tiêu đề: Trả lời: Vài câu trong đề thi thử ĐH trường THPT Sào Nam!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 11:29:38 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2011

Câu 3: Ba điểm A,B,C trên mặt nc là 3 đỉnh của 1 tam giác đều có cạnh 16 cm trong đó 2 nguồn A và B là 2 nguồn phát sóng có pt u1= u2= 2 cos(20pi t) (cm), sóng truyền trên mặt nc kô giảm và có vận tốc 20 cm/s. M là trung điểm AB. số điểm dao động cùng fa với điểm C trên đoạn MC:
A. 3                 B. 2                    C. 4                     D. 5

Bước sóng [tex]\lambda \frac{v}{f}=\frac{2\pi v}{\omega }=2cm[/tex]
Do [tex]AC=BC=8\lambda[/tex] nên các sóng thành phần tại C cùng pha với nguồn. Vậy sóng tổng hợp tại C cùng pha với nguồn
Điểm N cần tìm dao động cùng pha với C cũng có nghĩa cùng pha với nguồn nên phải cách nguồn một khoảng[tex]k\lambda[/tex]
Mặt khác (vẽ hình ) ta có [tex]AM\leq AN=k\lambda \leq AC\Leftrightarrow \frac{AM}{\lambda }\leq k\leq \frac{AC}{\lambda }[/tex]
Thay số ta có
[tex]4\leq k\leq 8[/tex]
k nhận 5 giá trị Đáp án D