Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: minhhai_31893 trong 07:42:50 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5401Tiêu đề: máy biến áp ( đề thi Đào Duy Từ Hà Nội)
Gửi bởi: minhhai_31893 trong 07:42:50 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2011
Cuộn sơ cấp của máy biến áp hạ áp có N1= 1200 vòng, điện áp xc đặt vào cuộn sơ cấp là U1= 100V. Theo tính toán thì điện áp hiệu dụng 2 đầu thứ cấp để hở la 60V nhưng vì có một số vòng dây của cuộn thứ cấp quấn theo chiều ngược lại so với đa số vòng còn lại nên điện áp hiệu dụng 2 đầu thứ cấp chỉ là U2= 40V. Bỏ qua mọi hao phí trong máy. Số vòng quấn ngược bằng?
A.60                     B.90            C.120               D.240

Tại sao quấn ngược lại làm giảm điện áp 2 đầu thứ cấp?


Tiêu đề: Trả lời: máy biến áp ( đề thi Đào Duy Từ Hà Nội)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:36:43 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2011
Cuộn sơ cấp của máy biến áp hạ áp có N1= 1200 vòng, điện áp xc đặt vào cuộn sơ cấp là U1= 100V. Theo tính toán thì điện áp hiệu dụng 2 đầu thứ cấp để hở la 60V nhưng vì có một số vòng dây của cuộn thứ cấp quấn theo chiều ngược lại so với đa số vòng còn lại nên điện áp hiệu dụng 2 đầu thứ cấp chỉ là U2= 40V. Bỏ qua mọi hao phí trong máy. Số vòng quấn ngược bằng?
A.60                     B.90            C.120               D.240

Tại sao quấn ngược lại làm giảm điện áp 2 đầu thứ cấp?


khi quấn ngược thì e cuộn dây cuốn đúng ghép xung đối với e của cuộn dây quấn ngược nên U mới giảm.
- Khi quấn đúng : [tex]\frac{N_1}{N_2}=\frac{100}{60}[/tex]
==> N2=720
-Gọi n số dây quấn sai, suất điện động của (n) vòng dây quấn sai sẽ triệt tiêu với suất điện động của (n) vòng dây quấn đúng ==> như vậy chỉ có N2-2n cuộn dây sinh ra U=40V.
- Ta có lỷ lệ : [tex] \frac{N_2}{N_2-2n}=\frac{60}{40}[/tex]
Từ đó ta tính được n=120 vòng