Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: taquocthai trong 05:29:57 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5397Tiêu đề: giup minh cau luong giac
Gửi bởi: taquocthai trong 05:29:57 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2011
8can2*cos^6*x+2can3*sin^3*x*sin*3X-6*can28cos^4*X-1=o