Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: rimxnx trong 11:52:42 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5392Tiêu đề: Giao thoa ánh sáng. Help!!!!!!!!!!!
Gửi bởi: rimxnx trong 11:52:42 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2011
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Yang, khe S đc chiếu bằng chùm sáng trắng có bước sóng (0,4 um : 0,75 um). Bề rộng quang phổ bậc 1 trên màn lúc đầu đo đc 0,7 mm, khi dịch màn theo phương vuông góc với mp chứa 2 khe 1 khoảng 40cm thì bề rộng quang phổ bậc 1 trên màn đo đc là 0,84 mm. Khoảng cách giữa 2 khe S1S2?
A: 1,5 mm
B: 1,2 mm
C: 1 mm
D: 2 mm


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng. Help!!!!!!!!!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:02:34 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2011
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Yang, khe S đc chiếu bằng chùm sáng trắng có bước sóng (0,4 um : 0,75 um). Bề rộng quang phổ bậc 1 trên màn lúc đầu đo đc 0,7 mm, khi dịch màn theo phương vuông góc với mp chứa 2 khe 1 khoảng 40cm thì bề rộng quang phổ bậc 1 trên màn đo đc là 0,84 mm. Khoảng cách giữa 2 khe S1S2?
A: 1,5 mm
B: 1,2 mm
C: 1 mm
D: 2 mm

Vị trí vân sáng bậc 1 ứng với ánh sáng đỏ :
[tex]x_{d}=\frac{\lambda _{d}D}{a}[/tex]
Vị trí vân sáng bậc 1 ứng với ánh sáng tím :
[tex]x_{t}=\frac{\lambda _{t}D}{a}[/tex]
Bề rộng quang phổ bậc 1 trên màn lúc đầu
[tex]\delta _{1}=\frac{(\lambda _{d}-\lambda _{t})D_{1}}{a}[/tex] (1)
Bề rộng quang phổ bậc 1 trên màn lúc sau
[tex]\delta _{2}=\frac{(\lambda _{d}-\lambda _{t})D_{2}}{a}[/tex] (2)
Lấy (2) trư (1) ta suy ra
[tex]a=\frac{(\lambda _{d}-\lambda _{t})(D_{2}-D_{1})}{\delta _{2}-\delta _{1}}[/tex]
Thay số ta có kết quả 1mm. Đáp án B