Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vinh_kid1412 trong 12:49:03 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5388Tiêu đề: Giúp mình câu lý thuyết giao thoa sóng
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 12:49:03 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2011
1. Hai nguồn phát sóng cơ tại hai điểm A và B có cùng tần số, cùng biên độ, cùng pha nằm sâu trong một bể nước. Xét 2 điểm trong nước: điểm M nằm ngoài đường thẳng AB và điểm N nằm trong đoạn AB đều có hiệu khoảng cách tới A và B bằng một số nguyên lần bước sóng, coi biên độ sóng không đổi. Chọn đáp án đúng:
A. Phẩn tử N ở N dao động, ở M đứng yên
B. Phần tử nước ở M dao động ở N đứng yên.
C. Các phần tử nước ở M và N đều dao động
D. Các phần tử nước ở M và N đều đứng yên.

dáp án là B đấy không hiểu nổi mong thầy cô  và các bạn giải thích dùm


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình câu lý thuyết giao thoa sóng
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:29:03 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2011
1. Hai nguồn phát sóng cơ tại hai điểm A và B có cùng tần số, cùng biên độ, cùng pha nằm sâu trong một bể nước. Xét 2 điểm trong nước: điểm M nằm ngoài đường thẳng AB và điểm N nằm trong đoạn AB đều có hiệu khoảng cách tới A và B bằng một số nguyên lần bước sóng, coi biên độ sóng không đổi. Chọn đáp án đúng:
A. Phẩn tử N ở N dao động, ở M đứng yên
B. Phần tử nước ở M dao động ở N đứng yên.
C. Các phần tử nước ở M và N đều dao động
D. Các phần tử nước ở M và N đều đứng yên.

dáp án là B đấy không hiểu nổi mong thầy cô  và các bạn giải thích dùm
Vì hai nguồn ; M và N đều nằm trong nước nên sóng truyền đến chúng là sóng dọc. Điểm M không nằm trên đường thẳng AB nên các sóng thành phần truyền đến nó không cùng phương nên không xảy ra giao thoa. Điểm N nằm trên đoạn thẳng AB nên các sóng thành phần truyền đến nó cùng phương và tạo ra hiện tượng giao thoa. Do hiệu khoảng cách tới A và B bằng một số bán nguyên lần bước sóng, nên kết quả điểm N đứng yên


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình câu lý thuyết giao thoa sóng
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 03:14:59 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2011
1. Hai nguồn phát sóng cơ tại hai điểm A và B có cùng tần số, cùng biên độ, cùng pha nằm sâu trong một bể nước. Xét 2 điểm trong nước: điểm M nằm ngoài đường thẳng AB và điểm N nằm trong đoạn AB đều có hiệu khoảng cách tới A và B bằng một số nguyên lần bước sóng, coi biên độ sóng không đổi. Chọn đáp án đúng:
A. Phẩn tử N ở N dao động, ở M đứng yên
B. Phần tử nước ở M dao động ở N đứng yên.
C. Các phần tử nước ở M và N đều dao động
D. Các phần tử nước ở M và N đều đứng yên.

dáp án là B đấy không hiểu nổi mong thầy cô  và các bạn giải thích dùm
Vì hai nguồn ; M và N đều nằm trong nước nên sóng truyền đến chúng là sóng dọc. Điểm M không nằm trên đường thẳng AB nên các sóng thành phần truyền đến nó không cùng phương nên không xảy ra giao thoa. Điểm N nằm trên đoạn thẳng AB nên các sóng thành phần truyền đến nó cùng phương và tạo ra hiện tượng giao thoa. Do hiệu khoảng cách tới A và B bằng một số bán nguyên lần bước sóng, nên kết quả điểm N đứng yên

ủa thầy nhưng mà đề bài nó cho " iểm N nằm trong đoạn AB đều có hiệu khoảng cách tới A và B bằng một số nguyên lần bước sóng" mà thầy , thầy cho em hỏi giao thoa sóng dọc và sóng ngang giong nhau khong ah vì trong sách giao khoa không đề cập đến giao thoa sòng dọc , không biết nó có không
mong thầy giúp


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình câu lý thuyết giao thoa sóng
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:48:41 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2011
Trong giao thoa của hai sóng cùng phương dao động sẽ tồn tại những điểm có biên độ dao động cực đại và những điểm có biên độ dao động cực tiểu
+ Đối với sóng ngang hiển nhiên luôn xảy ra cho các sóng kết hợp
+ Đối với sóng dọc chỉ xảy ra cho các điểm nằm trên đoạn thẳng nối hai nguồn
Riêng với câu hỏi này nếu giả thiết là điểm N nằm trong đoạn AB đều có hiệu khoảng cách tới A và B bằng một số nguyên lần bước sóng, thì phải sửa giả thiết :
Hai nguồn phát sóng cơ tại hai điểm A và B có cùng tần số, cùng biên độ, cùng pha
thành :
 Hai nguồn phát sóng cơ tại hai điểm A và B có cùng tần số, cùng biên độ, ngược pha


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình câu lý thuyết giao thoa sóng
Gửi bởi: minhhai_31893 trong 10:20:18 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2011
Bạn vinh_kid hình như chép nhầm đầu bài thì phải, câu này trong đề thi của Đòa Duy Từ là N nằm giữa A,B có hiệu khoảng cách tời A và B bằng một số bán nguyên lần bước sóng mà :D