Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: trankientrung trong 11:45:21 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5386Tiêu đề: Một số bài toán về điện ( lạ đối với em ).
Gửi bởi: trankientrung trong 11:45:21 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011
Câu 1 : Đặt vào hai đầu cuộc dây điện áp xoay chiếu có biểu thức [tex] u=100cos(100\pi t) (V).[/tex] thì dòng điện qua cuộc dây có cường độ hiệu dụng bằng 2A và sau thời gian 1 giờ, nhiệt lượng tỏa ra trên cuộc day là [tex]36.10^4 J [/tex] . Biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua cuộn dây  ?

Câu 2 : Hạt khối lượng  [tex] m = 10^{-26} kg [/tex] tích điện [tex] q=10^{-18} C[/tex] được tăng tốc trong xiclotron có từ trường đều B =1 T. Dòng hạt ... ( đề mất chữ ) vòng cuối có bán kính R = 1m đập vào bia với vận tốc = ?

Câu 3 :Hạt nhân phòng xạ [tex]234_U92[/tex] đứng yên , phóng ra một hạt [tex]\alpha[/tex] và biến thành hạt nhân thori (Th). Động năng của hạt [tex]\alpha[/tex] chiếm bao nhiêu phần trăm năng lượng phân rã ?

Câu 4 : Lần lượng mắc điện trở R , cuộc dây thuần cảm có độ tự cảm L , tụ điện có điện dung C  vào điện áp xoay chiều [tex] u = U_0cos \omega t [/tex] thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua chúng lần lượt là 4A , 6A , 2 A. Nếu mắc nối tiếp các phần tử trên vào điện áp này thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là ?

Câu 5 : Trong nguyên tử hidro , bán kính Bo là [tex]r_0 = 5,3.10^{-11} m .[/tex] Sau khi nguyên tử hidro bức xạ ra photon ứng với vạch đỏ ( vạch [tex] H_{\alpha }[/tex] ) thì bán kính quỹ đạo chuyển động của electron trong nguyên tử giảm = ?

Mình học Lý còn kém lắm , nên có nhiều câu mình khống biết làm, mong mọi người chung tay giúp mình giải những bài này nhé , mình xin cám ơn !


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài toán về điện ( lạ đối với em ).
Gửi bởi: hoc sinh 11 trong 01:02:32 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2011
Câu 1: Nhiệt lượng=công suất* thời gian=U.I.cosphi.t    suy ra cosphi.
Cuộn dây nên u sớm pha hơn i, suy ra phi>0. Viết được i.

Câu 2: Lực Lorent là lực hướng tâm mv2/R=qvB rút ra v=qBR/m

Câu 3: Wđ alpha/ Wđ Th=m Th/m alpha
năng lượng phân rã delta E=Wđ alpha+ Wđ Th
nên Wđ alpha/delta E=m Th/(m alpha+m Th)
Coi tỉ số khối lượng bằng tỉ số số khối thì Wđ alpha/delta E=230/234

Câu 4
Z2=R2+(ZL-ZC)2
Thay Z=U/I; R=U/4, ZL=U/6; Zc=U/2. Triệt tiêu U là ra

Câu 5
Nguyên tử hidro bức xạ vạch đỏ khi chuyển từ mức M (n=3) về mức L (n=2).
Bạn dùng công thức rn=n2.r0


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài toán về điện ( lạ đối với em ).
Gửi bởi: trankientrung trong 08:35:20 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2011
Cám ơn bạn nhiều nhé ^^!!