Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 09:19:01 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5383Tiêu đề: câu này tính sao??
Gửi bởi: mystery0510 trong 09:19:01 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011
 C©u 16.   Hai nguồn kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng là 11 cm đều dao động theo phương trình u = acos(20t) mm trên mặt nước. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 0,4 (m/s) và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Hỏi điểm gần nhất dao động ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 cách nguồn S1 bao nhiêu?
A. 32 cm   B. 18 cm   C. 24 cm   D. 14 cm


Tiêu đề: Trả lời: câu này tính sao??
Gửi bởi: reddragonfire1407 trong 10:05:14 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011
bạn viết phương trình dao động rồi tổng hợp lại sẽ thấy để giao động
cùng pha với nguồn thì d=k*lamđa ngược pha thì d=(k+1/2)*lamđa  với d là khoảng cách từ điêm M trên đương trung trực S1S2 tới nguồn cần tìm
nhỏ nhất suy ra k=0 d=lamđa/2


Tiêu đề: Trả lời: câu này tính sao??
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 10:27:25 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011
C©u 16.   Hai nguồn kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng là 11 cm đều dao động theo phương trình u = acos(20t) mm trên mặt nước. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 0,4 (m/s) và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Hỏi điểm gần nhất dao động ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 cách nguồn S1 bao nhiêu?
A. 32 cm   B. 18 cm   C. 24 cm   D. 14 cm


phương trình sóng:
[tex]u=2a.cos(\frac{\pi(d1-d2)}{\lambda})cos(\omega t -\frac{\pi(d1+d2)}{\lambda}) [/tex]
do M nằm trên dường trung trực nên d1=d2 = d
vay : [tex]u=2a.cos(\omega t -\frac{\2pid}{\lambda})[/tex]

do đó để M ngược pha voi hai nguon [tex]\frac{\pi 2d}{\lambda}=\pi+k2\pi\rightarrow d=(K+1/2)\lambda[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: câu này tính sao??
Gửi bởi: spyaz1 trong 10:40:08 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011
theo mình câu này giải như sau : S1S2 = 11cm --> nữa nguồn 5.5 cm
có : ngược pha với nguồn : (k+1/2)*lamđa>=5.5 , biện luận k ... k>= 0.875 --> k = 1 , 2 , 3  , 4 , 5 ... tính ra thấy k = 3 có đáp án và nhỏ nhất :D --> D:14cm


Tiêu đề: Trả lời: câu này tính sao??
Gửi bởi: hoc sinh 11 trong 12:17:41 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2011
bạn viết phương trình dao động rồi tổng hợp lại sẽ thấy để giao động
cùng pha với nguồn thì d=k*lamđa ngược pha thì d=(k+1/2)*lamđa  với d là khoảng cách từ điêm M trên đương trung trực S1S2 tới nguồn cần tìm
nhỏ nhất suy ra k=0 d=lamđa/2

Điều kiện: d=(k+1/2).lambda  là đúng rồi.
Mặt khác d>=S1S2/2.
Từ đó bạn tìm được d min, nếu không thì xem trong các đáp án đáp án nào thỏa mãn.

bạn spyaz1 lý luận đúng nhưng giải nhầm k hay sao ý, thay số thì ra k>= 3, chứ không phải k>= 0.875, nên ta lấy k=3.


Tiêu đề: Trả lời: câu này tính sao??
Gửi bởi: hoc sinh 11 trong 12:31:22 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2011
À, không phải bạn spyaz1  nhầm mà là mình nhầm, k>=0,875 nên k=1, vậy thì phải ra 6cm. Trong các đáp án đã cho thì đành chọn 14cm dù như vậy chưa hợp lý.
Nếu omega=40pi thì mới ra 14cm.