Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tuancvp trong 05:35:07 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5379Tiêu đề: trả lời giúp 1 câu lý thuyết
Gửi bởi: tuancvp trong 05:35:07 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011
mạch điện xoay chiều [tex]R_{1},L_{1},C_{1}[/tex] có tần số cộng hưởng là [tex]f_{1}[/tex],mạch điện xoay chiều [tex]R_{2},L_{2},C_{2}[/tex] có tần số cộng hưởng là [tex]f_{2}[/tex]. Biết [tex]f_{1} = f_{2}[/tex]. Khi mắc nối tiếp 2 mạch điện này thì tân số cộng hưởng là f. Mối liên hệ giữa f và [tex]f_{1}[/tex]?Tiêu đề: Trả lời: trả lời giúp 1 câu lý thuyết
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 06:32:57 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011
Ta có để xảy ra cộng hưởng thì [tex]f=\frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}[/tex]
Vì f1 = f2 nên L1.C1 = L2.C2 (1)
Ta có khi mắc hai mạch trên nối tiếp thì tần số cộng hưởng sẽ là:[tex]f=\frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}=\frac{1}{2\pi \sqrt{\left(L_{1}+L_{2}} \right).\frac{C_{1}.C_{2}}{C_{1}+C_{2}}}[/tex]
Biến đổi tiếp như sau và chú ý (1):[tex]f=\frac{1}{2\pi \sqrt{\frac{L_{1}C_{1}.C_{2}+L_{2}C_{1}.C_{2}}{C_{1}+C_{2}}}}=\frac{1}{2\pi \sqrt{L_{1}.C_{1}}}=f_{1}[/tex]
Chúc bạn học tốt!
hiepsinhi!


Tiêu đề: Trả lời: trả lời giúp 1 câu lý thuyết
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 06:38:54 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011
Mình đánh nhầm công thức: [tex]f=\frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}=\frac{1}{2\pi \sqrt{\left(L_{1}+L_{2} \right)\frac{C_{1}.C_{2}}{C_{1}+C_{2}}}}[/tex]

Ở đây hai cuộn dây và tụ điện nối tiếp thì L = L1+L2 va[tex]C=\frac{C_{1}.C_{2}}{C_{1}+C_{2}}[/tex]