Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 05:12:26 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5377Tiêu đề: Truyền tải điẹn năng !!!!!
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 05:12:26 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011
điện năng từ máy tăng thế A đến máy hạ thế B cách nhau 100km bằng 2 dây đồng tiết diện đường kính 1 cm điện trở suất 1.6.10-8 [tex]\Omega[/tex]m.Cường độ trên dây tải I=50A công suất hao phí trên dây =50/0 công suất tieu thụ ở Bỏ qua mọi hao phí trong các máy biến thế .ĐIện áp hiệu dụng cuộn thứ cấp máy tăng thế là 
A:42764V       B:42840V    C:42022V    D:42798VTiêu đề: Trả lời: Truyền tải điẹn năng !!!!!
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 06:17:29 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011
Mình thử làm nếu có gì sai sót mong các thầy cô chỉ bảo thêm!
Ta có [tex]P_{hp}=r.I^{2}=\rho \frac{l}{S}.I^{2}=1,6.10^{-8}.\frac{2.10^{5}}{\pi \frac{0,01^{2}}{4}}.50^{2}=101859,16J[/tex]
Mà [tex]\frac{P_{hp}}{P_{hp}-P_{ph}}=0,05 \Rightarrow P_{ph}=\frac{1,05P_{hp}}{0,05}=2139042,36J[/tex]

Vậy ta có [tex]U_{ph}=\frac{P_{ph}}{I}=42780,847V[/tex]
Đây cũng chính là điện áp cần tìm!
Chúc bạn học tốt!
hiepsinhi