Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tuancvp trong 05:10:11 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5376Tiêu đề: thầy và các bạn giúp em 3 câu này với, khó quá!!! Em cần gấp
Gửi bởi: tuancvp trong 05:10:11 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011
câu 1: Một sóng âm có biên độ 1,2mm có cường độ âm tại 1 điểm bằng 1,80 W/[tex]m^{2}[/tex]. Hỏi một sóng âm khác có cùng tần số nhưng biên độ bằng 0,36mm thì cường độ âm tại điểm đó bằng:
A.0,6 [tex]W/m^{2}[/tex]   B.2,7[tex]W/m^{2}[/tex]     C.5,4[tex]W/m^{2}[/tex]    D.16,2[tex]W/m^{2}[/tex]

câu 2: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm 2 đoạn AN và NB mắc nối tiếp,đoạn AN chỉ có cuộn cảm thuần L=[tex]\frac{5}{3\Pi }[/tex](H), đoạn NB gồm R=100[tex]\sqrt{3}\Omega[/tex] và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định u=U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos120[tex]\Pi t[/tex](V). Để điện áp hiệu dụng trên đoạn NB đạt cực đại thì điện dung của tụ bằng:
A. [tex]\frac{10^{-4}}{3,6\Pi }[/tex]F   B.[tex]\frac{10^{-4}}{1,8\Pi }[/tex]F  C.[tex]\frac{10^{-4}}{36\Pi }[/tex]F   D.[tex]\frac{10^{-3}}{7,2\Pi }[/tex]F

câu 3:một pho tượng cổ bằng gỗ biết độ phóng xạ của nó bằng 0,42 lần độ phóng xạ của 1 mẫu gỗ tươi cùng loại vừa mới chặt có khối lượng bằng 2 lần khối lượng của pho tượng cổ này.Biết chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ 14C6 là 5730 năm. Tuổi thọ của pho tượng cổ này bằng:
A.4141,3 năm    B.1414,3 năm    C.144,3 năm   D.1441,3 năm


Tiêu đề: Trả lời: thầy và các bạn giúp em 3 câu này với, khó quá!!! Em cần gấp
Gửi bởi: chienvd trong 06:41:33 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011
m =[tex]\frac{1}{2}[/tex] [tex]m_{0}[/tex]
[tex]H = 0,42 H_{0}[/tex]
[tex]\frac{H_{0}}{H} = \frac{m_{0}}{m} = 1 - e^{-\lambda t}[/tex]
???         


Tiêu đề: Trả lời: thầy và các bạn giúp em 3 câu này với, khó quá!!! Em cần gấp
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 07:07:04 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2011
câu 1: Một sóng âm có biên độ 1,2mm có cường độ âm tại 1 điểm bằng 1,80 W/[tex]m^{2}[/tex]. Hỏi một sóng âm khác có cùng tần số nhưng biên độ bằng 0,36mm thì cường độ âm tại điểm đó bằng:
A.0,6 [tex]W/m^{2}[/tex]   B.2,7[tex]W/m^{2}[/tex]     C.5,4[tex]W/m^{2}[/tex]    D.16,2[tex]W/m^{2}[/tex]

câu 2: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm 2 đoạn AN và NB mắc nối tiếp,đoạn AN chỉ có cuộn cảm thuần L=[tex]\frac{5}{3\Pi }[/tex](H), đoạn NB gồm R=100[tex]\sqrt{3}\Omega[/tex] và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định u=U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos120[tex]\Pi t[/tex](V). Để điện áp hiệu dụng trên đoạn NB đạt cực đại thì điện dung của tụ bằng:
A. [tex]\frac{10^{-4}}{3,6\Pi }[/tex]F   B.[tex]\frac{10^{-4}}{1,8\Pi }[/tex]F  C.[tex]\frac{10^{-4}}{36\Pi }[/tex]F   D.[tex]\frac{10^{-3}}{7,2\Pi }[/tex]F

câu 3:một pho tượng cổ bằng gỗ biết độ phóng xạ của nó bằng 0,42 lần độ phóng xạ của 1 mẫu gỗ tươi cùng loại vừa mới chặt có khối lượng bằng 2 lần khối lượng của pho tượng cổ này.Biết chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ 14C6 là 5730 năm. Tuổi thọ của pho tượng cổ này bằng:
A.4141,3 năm    B.1414,3 năm    C.144,3 năm   D.1441,3 năm

Bai 1: cường độ âm tỉ lệ bình phương biên độ âm
bạn lập tỉ số [tex]\frac{I1}{I2}=\frac{A1^{2}}{A2^{2}}=>I2[/tex]
Bai 2: công thức áp dụng cho Urc max:
[tex]Zc^{2}- ZlZc- R^{2} =0[/tex]
=> Zc
Bai 3: độ phóng xạ tỉ lệ với khối lượng
=>H=[tex]\frac{Ho}{2}.e^{-\lambda t}[/tex]
Thay H= 0,42Ho=> tTiêu đề: Trả lời: thầy và các bạn giúp em 3 câu này với, khó quá!!! Em cần gấp
Gửi bởi: tuancvp trong 07:58:26 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2011
Ai có thể giải thích cho mình câu 2 cái: Tại sao lại có công thức:  [tex]Z_{c}^{2}[/tex]-[tex]Z_{l}.Z_{c}[/tex]-[tex]R^{2}[/tex]=0


Tiêu đề: Trả lời: thầy và các bạn giúp em 3 câu này với, khó quá!!! Em cần gấp
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:31:55 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2011
câu 2: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm 2 đoạn AN và NB mắc nối tiếp,đoạn AN chỉ có cuộn cảm thuần L=[tex]\frac{5}{3\Pi }[/tex](H), đoạn NB gồm R=100[tex]\sqrt{3}\Omega[/tex] và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định u=U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos120[tex]\Pi t[/tex](V). Để điện áp hiệu dụng trên đoạn NB đạt cực đại thì điện dung của tụ bằng:
A. [tex]\frac{10^{-4}}{3,6\Pi }[/tex]F   B.[tex]\frac{10^{-4}}{1,8\Pi }[/tex]F  C.[tex]\frac{10^{-4}}{36\Pi }[/tex]F   D.[tex]\frac{10^{-3}}{7,2\Pi }[/tex]F
Em xem thử biểu thức đính kèm rồi làm tiếp nhé !


Tiêu đề: Trả lời: thầy và các bạn giúp em 3 câu này với, khó quá!!! Em cần gấp
Gửi bởi: hongminh18 trong 07:16:48 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2011
làm sao để đính kèm 1 file như vậy vào diễn đàn được? thầy dauquangduong chỉ giúp với?


Tiêu đề: Trả lời: thầy và các bạn giúp em 3 câu này với, khó quá!!! Em cần gấp
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:23:22 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2011
làm sao để đính kèm 1 file như vậy vào diễn đàn được? thầy dauquangduong chỉ giúp với?

Sau khi em bấm vào nút trả lời thì xuất hiện khung để ta ghi nội dung vào .
Phía dưới khung này có tiêu đề các tùy chọn khác , bấm vào sẽ xuất hiện tiêu đề gửi kèm em bấm vào nút Browse rồi gửi file mình muốn đính kèm ! Chúc em thành công