Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nevergiverup trong 04:52:42 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5375Tiêu đề: Nhờ các bác giải giúp bài này. Cảm ơn các bác trước nhé
Gửi bởi: Nevergiverup trong 04:52:42 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011
Một chất điểm có m=200g dao động cưỡng bức dưới tác dụng của lực F=0.2cos(5t)N. Khi dao động đã ổn định, biên độ dao động là:


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ các bác giải giúp bài này. Cảm ơn các bác trước nhé
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 05:29:15 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011
Tớ không chắc lắm nhưng giải thử bài này như sau:
Gia tốc của vật dao động sau khi ổn định có thể tính như sau:[tex]a=\frac{F}{m}=\frac{0,2cos5t}{0,02}=cos5t(m/s^{2})[/tex]
. Ta lại có [tex]a_{max}=\omega ^{2}.A\Rightarrow A=\frac{a_{max}}{\omega ^{2}}=\frac{1}{25}=0,04m=4cm[/tex]

Chúc bạn học tốt!
hiepsinhi!


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ các bác giải giúp bài này. Cảm ơn các bác trước nhé
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 05:31:42 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011
Ôi lại đánh nhầm rồi m = 0,2kg nhé! Anh dauquangduong hoặc các bạn khác xin chỉ giáo thêm ạ! [-O< [-O< [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ các bác giải giúp bài này. Cảm ơn các bác trước nhé
Gửi bởi: reddragonfire1407 trong 10:09:16 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011
hinh như theo mình thì sẽ có một công thức liên hệ giữa độ lớn lực cưỡng bức tác dụng và biên độ dao động A của vậ, cái đó hình như được học ở chương trình đại học ,  :D