Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vuhoa3386 trong 04:39:44 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5361Tiêu đề: một bài toán điện xoay chiều hay! Help..............
Gửi bởi: vuhoa3386 trong 04:39:44 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2011
Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung thay đổi được rồi mắc vào nguồn điện xoay chiều có biểu thức u=Uocos(wt) (V) Thay đổi điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ đạt cực đại thì khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ là 2Uo . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây lúc này là   A. 3,5Uo      B. 3Uo  .      C. căn(7/2)Uo    D.căn(2)Uo.
Trong bài này làm thế nào để chứng minh cuộn dây có điện trở thuần rồi dùng các công thức đã có để tìm ra đáp án là C? Mọi người giúp với nhé. Cảm ơn nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: một bài toán điện xoay chiều hay! Help..............
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:56:41 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2011
Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung thay đổi được rồi mắc vào nguồn điện xoay chiều có biểu thức u=Uocos(wt) (V) Thay đổi điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ đạt cực đại thì khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ là 2Uo . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây lúc này là   A. 3,5Uo      B. 3Uo  .      C. căn(7/2)Uo    D.căn(2)Uo.
Trong bài này làm thế nào để chứng minh cuộn dây có điện trở thuần rồi dùng các công thức đã có để tìm ra đáp án là C? Mọi người giúp với nhé. Cảm ơn nhiều!
Giả sử cuộn dây thuần cảm. Tổng trở của mạch
[tex]Z=\left|Z_{C}-Z_{L} \right|[/tex]
Cường độ dòng điện qua mạch
[tex]I=\frac{U}{\left|Z_{C}-Z_{L} \right|}[/tex]
điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ
[tex]U_{C}=I.Z_{C}=\frac{U.Z_{C}}{\left|Z_{C}-Z_{L} \right|}=\frac{U}{\left|1-\frac{Z_{L}}{Z_{C}} \right|}[/tex]
Khi ZC tiến đến ZL thì UC tiến đến vô cực mâu thuẫn giả thiết. Vậy cuộn dây phải có điện trở
Vẽ vecto quay rồi dùng định lí hàm sin ta có UC cực đại khi u và uL vuông pha nhau
Theo định lí Pithagore điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây lúc này là
[tex]U_{L}=\sqrt{U_{C}^{2}-U^{2}}=\sqrt{4U_{0}^{2}-U_{0}^{2}/2}=U_{0}\sqrt{7/2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: một bài toán điện xoay chiều hay! Help..............
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 12:47:20 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2012
Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung thay đổi được rồi mắc vào nguồn điện xoay chiều có biểu thức u=Uocos(wt) (V) Thay đổi điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ đạt cực đại thì khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ là 2Uo . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây lúc này là   A. 3,5Uo      B. 3Uo  .      C. căn(7/2)Uo    D.căn(2)Uo.
Trong bài này làm thế nào để chứng minh cuộn dây có điện trở thuần rồi dùng các công thức đã có để tìm ra đáp án là C? Mọi người giúp với nhé. Cảm ơn nhiều!
Giả sử cuộn dây thuần cảm. Tổng trở của mạch
[tex]Z=\left|Z_{C}-Z_{L} \right|[/tex]
Cường độ dòng điện qua mạch
[tex]I=\frac{U}{\left|Z_{C}-Z_{L} \right|}[/tex]
điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ
[tex]U_{C}=I.Z_{C}=\frac{U.Z_{C}}{\left|Z_{C}-Z_{L} \right|}=\frac{U}{\left|1-\frac{Z_{L}}{Z_{C}} \right|}[/tex]
Khi ZC tiến đến ZL thì UC tiến đến vô cực mâu thuẫn giả thiết. Vậy cuộn dây phải có điện trở
Vẽ vecto quay rồi dùng định lí hàm sin ta có UC cực đại khi u và uL vuông pha nhau
Theo định lí Pithagore điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây lúc này là
[tex]U_{L}=\sqrt{U_{C}^{2}-U^{2}}=\sqrt{4U_{0}^{2}-U_{0}^{2}/2}=U_{0}\sqrt{7/2}[/tex]
 ?? đoạn này lập luận sai phải không thầy??
(http://ni4.upanh.com/b3.s15.d1/53a9e6f683523d561881bd00faebd8e0_41494354.1.jpg) (http://www.upanh.com/1_upanh/v/eneddg2mfjw.htm)