Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tuancvp trong 12:08:19 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5360Tiêu đề: Thầy duong giúp em 2 câu này trong đề thi thử của chuyên Hà Tĩnh nhé!!!
Gửi bởi: tuancvp trong 12:08:19 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2011
Câu 1:1 máy biến áp có số vòng ở cuộn sơ cấp bằng 2 lần số vòng ở cuộn thứ cấp.Cuộn sơ cấp được mắc vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng [tex]U_{1}[/tex]=220V,hai đầu cuộn thứ cấp để hở có điện áp hiệu dụng [tex]U_{2}[/tex]=100V.Xác định độ lệch pha giữa điện áp 2 đầu cuộn sơ cấp và cường độ dòng điện trong cuộn sơ cấp.

Câu 2:1 đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm điện trở thuần R=100[tex]\Omega[/tex],cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L=[tex]\frac{1}{\Pi }[/tex]H và tụ điện có điện dung C thay đổi được.Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp u=200[tex]\sqrt{2}[/tex].cos100[tex]\Pi[/tex]t(V).Thay đổi điện dung C của tụ điện cho đến khi điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại.giá trị cực đại đó bằng:
A.200V   B.[tex]50\sqrt{2}V[/tex]   C.[tex]50V[/tex]  D.[tex]100\sqrt{2}V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Thầy duong giúp em 2 câu này trong đề thi thử của chuyên Hà Tĩnh nhé!!!
Gửi bởi: nguyen van dat trong 02:18:12 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2011
do cuộn sơ cấp có điện trở thuần nên trên giản đồ véc tơ Usc gồm hai thành phần UR và UL. Chỉ có UL gây ra hiện tượng cảm ứng điện từ. Theo đề UL = 2.100 = 200V. Suy ra UR = 91,65V. Từ đó suy ra độ lệch pha giữa u và i trong cuộn sơ cấp là 1,14 rad.
Không đủ dữ kiện để tính cường độ dòng điện trong cuộn sơ cấp.
( Nếu đề cho điện trở của cuộn sơ cấp là R chẳng hạn, thì cường độ dòng điện trong cuộn sơ cấp là: I = 91,65/R)


Tiêu đề: Trả lời: Thầy duong giúp em 2 câu này trong đề thi thử của chuyên Hà Tĩnh nhé!!!
Gửi bởi: nguyen van dat trong 02:21:03 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2011
Thay đổi C để UL max thì trong mạch có cộng hưởng. ZC = ZL = 100om. ZAB = R = 100om.
Imax = U/R = 2A
ULmax = Imax.ZL = 200V


Tiêu đề: Trả lời: Thầy duong giúp em 2 câu này trong đề thi thử của chuyên Hà Tĩnh nhé!!!
Gửi bởi: milocuame trong 02:34:50 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2011
cau 1
cuộn sơ cấp đóng vai trò máy thu nên: u1 = e1 + ur mà u1 = uL + ur
suy ra uL = e1
mà e1/e2 = N1/N2=2, cuộn TC để hở nên e2 = u2 = 100V
suy ra uL = e1 = 2u2 = 200V
suy ra ur = sqrt(u1^2 - uL^2)
vậy tanphi = uL/ur
suy ra phi
bạn tham khảo lời giải nhé