Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: sonvieng trong 02:32:57 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5354Tiêu đề: Giúp bài Dao động điện từ với
Gửi bởi: sonvieng trong 02:32:57 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2011
Câu1: Mạch dao động có C= 10F, L=1H . Lấy pi bình phương =10 . Khoảng time ngắn nhất từ lúc năng luợng điện trường max đến lúc năng lượng từ bằng 1 nửa năng lượng điện trường cực đại là:
a.1/400s       b.1/300s      c.1/200s      D.1/100s

Câu2: Mạch dao động LC lí tưởng gồm L và 2 tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động thì ngay tại thời điểm năng lượng điện trường và từ trường = nhau,  một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. Dòng điện cực đại trong mạch sau đó sẽ = bao nhiêu lần so với lúc ban đầu:
A.Không đổi
B. 1/4
C.0,5 nhân Căn bậc 2 của 3
D. 1/2

Câu 1 đáp án A câu 2 đáp án A


Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài Dao động điện từ với
Gửi bởi: hongminh18 trong 06:34:25 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2011
Câu 1 :
Năng lượng điện cực đại : q = q0
Năng lượng từ bằng nửa năng lượng điện cực đại : Wt=wđ
                                                                     tức q = q0/[tex]\sqrt{2}[/tex]

vậy thời gian ngắn nhất chính là thời gian để điện tích biến thiên từ q0[tex]\rightarrow[/tex]q0/[tex]\sqrt{2}[/tex]vẽ vòng tròn tính được [tex]\Delta t[/tex]=T/8.
Bạn xem lại số liệu của L và C ?
Câu 2 đã có trong diễn đàn rồi.