Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tuancvp trong 08:12:06 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5347Tiêu đề: thầy giúp em 2 câu này nhé!
Gửi bởi: tuancvp trong 08:12:06 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2011
câu 1: 1 mạch điện gồm 1 cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với 1 tụ điện có điện dung thay đổi được,một vôn kế có điện trở rất lớn mắc vào 2 đầu tụ điện.Đặt vào 2 đầu mạch điện 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số xác định.Thay đổi điện dung của tụ điện người ta thấy khi [tex]C_{1}[/tex]=4.[tex]10^{-5}[/tex]F và [tex]C_{2}[/tex]=[tex]2.10^{-5}[/tex]F thì vôn kế có cùng trị số.Tìm giá trị điện dung của tụ điện để vôn kế chỉ giá trị cực đại
A.[tex]2.10^{-5}[/tex]F      B.[tex]1.10^{-5}F[/tex]
C.[tex]3.10^{-5}F[/tex]      D.[tex]6.10^{-5}F[/tex]


câu 2:Tìm năng lượng của 1 photon có động lượng bằng động năng (?)của một electron có động năng 3MeV.Biết khối lượng của electron là 0,511MeV/[tex]c^{2}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: thầy giúp em 2 câu này nhé!
Gửi bởi: hoacomay trong 01:31:16 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2011
Bai 1: Bài này muốn làm nhanh thi bạn nhớ công thức sau :để Ucmax thì Cbộ=0,5.(C1+C2)

công thứ đó được chứng minh như sau:
theo bài ra ứng với c1 và c2 Thì uc có cùng giá trị nên bạn có:
   Uc1=Uc2

↔(Zc1)^2.[r^2+(Zl-Zc2)^2]=(Zc2)^2.[r^2+(Zl-Zc1)^2]
Từ đây bạn nhân liên hợp rồi đặt thừa số chung biến đổi một hồi có được:
Zc1+Zc2=(2.Zl.Zc1.Zc2)/(r^2+(Zl)^2) (1)

do tụ thay đổi được nên để Ucmax thì

Zc=(r^2+(Zl)^2)/Zl

thay vào 1 ta được :
Zc=(2.Zc1.Zc2)/(Zc1+Zc2)

↔C=(C1+C2)/2
thay số vào ta được: 3.10^(-5)

hj bạn thông cảm nha tớ là nem mới chưa biết đánh theo công thức tóan nên viết hơi khó nhìn ^-^
Tiêu đề: Trả lời: thầy giúp em 2 câu này nhé!
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 02:24:55 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2011
câu 2:Tìm năng lượng của 1 photon có động lượng bằng động năng (?)của một electron có động năng 3MeV.Biết khối lượng của electron là 0,511MeV/
Bài này lạ quá! Có công thức liên hệ giữa động lượng và động năng:[tex]W_{đ}=\frac{p^{2}}{2.m}[/tex]
Động năng và động lượng là hai đại lượng hoàn toàn khác nhau chắc chúng chỉ bằng nhau về độ lớn thôi. Có thầy cô nào cho ý kiến với ạ! Anh dauquangduong xin trợ giúp với ạ!


Tiêu đề: Trả lời: thầy giúp em câu này nhé! Em post lại rồi!
Gửi bởi: tuancvp trong 07:26:27 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2011
Câu 1:Tìm năng lượng của 1 photon có động lượng bằng động lượng của 1 electron có động năng bằng 3MeV.Biết khối lượng của electron là 0.511MeV/[tex]c^{2}[/tex]


Câu 2: 1 đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm điện trở thuần R=100[tex]\Omega[/tex],cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm [tex]\frac{1}{\Pi }[/tex](H) và tụ điện có điện dung C thay đổi được.Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp u=200[tex]\sqrt{2}[/tex].cos100[tex]\Pi[/tex]t(V). Thay đổi điện dung C của tụ điện cho đến khi điện áp hiệu dụng ở 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại.Giá trị cực đại đó bằng:
A.200V    B.50[tex]\sqrt{2}[/tex]V    C.50V     D.100[tex]\sqrt{2}[/tex]VTiêu đề: Trả lời: thầy giúp em 2 câu này nhé!
Gửi bởi: hoacomay trong 01:10:53 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2011
Bài 2:  ^-^
Hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn dây thuần cảm là:
[tex]\frac{U.Zl}{\sqrt{^{R^2}+(Zl+Zc)^2}}[/tex]

do điện dung của tụ có thể thay đỏi được nên để UL max thì trong mạch sãy ra hiện tượng cộng hưởng nên:
ZL=Zc

Vậy UL=(U.ZL)/R=200V [tex]\rightarrow[/tex]A