Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoacomay trong 01:40:25 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5346Tiêu đề: thầy ơi giúp em với: trích tuyển tập 40 đề thi đại học môn vật lý
Gửi bởi: hoacomay trong 01:40:25 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2011
Bài: Người ta cần truyền tải điện năng từ máy hạ thế có hiệu điện thế đầu ra 200v đến một hộ gia đình cách 1km. Công suất tiêu thụ ở đầu ra của máy biến thế cho hộ gia đình đó là 10kw và yêu cầu độ giảm hiệu điện thế trên dây không quá 20v. Điện trở suất dây dẫn là 2,8.10^(-8)Ωm và tải tiêu thụ là điện trở.Tiết diện dây dẫn phải thõa mãn điều kiện:
A: s≥1,4cm2
B: s≥2,8cm2
C: s≤2,8cm2
D: s≤1.4cm2

Bài: Khi truyền trong chân không, ánh sáng đỏ có bước sóng landa1=720nm, ánh sáng tím có bước sóng landa2=400nm. Cho ánh sáng này truyền trong một môi trường trong suốt thì chiết suất tuyệt đối của môi trường đó đối với hai ánh sáng này lần lượt là n1=1,33 và n2=1,34.Khi truyền trong môi trường trong suốt trên, tỉ số năng lượng của photon có bước sóng landa1 so với năng lượng photon của bước sóng landa2 bằng bao nhiêu?

Bài: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của iang, Khoảng cách hai khe S1S2 là 1m, khoảng cách tử hai khe tói màn là 1m, landa=0,5μm.Xét hai điểm M và N cùng phía đối với o có tọa độ lần lượt là xM=2mm, xN=6,25mm.Trên MN có bao nhiêu vân sáng ?
Bài này tớ tính ra 8 vân không biết như vậy có đúng không?

Bài: Người ta tiêm vào máu người một lượng nhỏ dd chưa đồng vị phóng xạ Na24( chu kỳ bán rã là 15h) có độ phóng xạ bằng 1,5μci. Sau 7,5h người ta lấy ra 1cm^3 máu người đó thì thấy nó có độ phóng xạ là 392 phân rã trên phút.Thể tích máu của người đó bằng bao nhiêu?
A: 5,25l.
B: 525cm^3.
C: 6l.
d: 600cm^3.

Bài: Một vật dao động theo phương trình x=2cos(5пt+п/6)+1 cm.Trong giay đầu tiên kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật đi qua vị trí x=2cm theo chiều dương được mấy lần?
Bài nay tớ tính mầy lần rồi toàn ra 2 lần nhưng đáp án của đề là 3 lần hic.

Ai làm được rồi giúp tớ với nha. Cảm ơn thầy và các bạn nhiều ^-^
Tiêu đề:
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:33:30 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2011

Bài: Khi truyền trong chân không, ánh sáng đỏ có bước sóng landa1=720nm, ánh sáng tím có bước sóng landa2=400nm. Cho ánh sáng này truyền trong một môi trường trong suốt thì chiết suất tuyệt đối của môi trường đó đối với hai ánh sáng này lần lượt là n1=1,33 và n2=1,34.Khi truyền trong môi trường trong suốt trên, tỉ số năng lượng của photon có bước sóng landa1 so với năng lượng photon của bước sóng landa2 bằng bao nhiêu?

Năng lượng của mỗi photon[tex]\varepsilon_{1} =hf_{1}[/tex] và [tex]\varepsilon_{2} =hf_{2}[/tex]
Khi truyền trong môi trường trong suốt bất kì do tần số không đổi nên năng lượng của chúng cũng không đổi
Vậy tỉ số cần tìm cũng là tỉ số tính trong chân không
[tex]\frac{\varepsilon_{1}}{\varepsilon_{2}} =\frac{f_{1}}{f_{2}}=\frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}}=\frac{5}{9}[/tex]Tiêu đề:
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:40:52 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2011

Bài: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của iang, Khoảng cách hai khe S1S2 là 1mm, khoảng cách tử hai khe tói màn là 1m, landa=0,5μm.Xét hai điểm M và N cùng phía đối với o có tọa độ lần lượt là xM=2mm, xN=6,25mm.Trên MN có bao nhiêu vân sáng ?
Bài này tớ tính ra 8 vân không biết như vậy có đúng không?
Khoảng vân [tex]i=\frac{\lambda D}{a}=0,5mm[/tex]
Xét một vân sáng trên đoạn MN ta có
[tex]x_{M}\leq k\frac{\lambda D}{a}=k.0,5mm\leq x_{N}[/tex]
[tex]\Rightarrow 4\leq k\leq 12,5[/tex]
Tồn tại 9 giá trị nguyên của k nghĩa là có 9 vân sáng trên đoạn MN


Tiêu đề:
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:06:28 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2011
Bài: Người ta tiêm vào máu người một lượng nhỏ dd chưa đồng vị phóng xạ Na24( chu kỳ bán rã là 15h) có độ phóng xạ bằng 1,5μci. Sau 7,5h người ta lấy ra 1cm^3 máu người đó thì thấy nó có độ phóng xạ là 392 phân rã trên phút.Thể tích máu của người đó bằng bao nhiêu?
A: 5,25l.
B: 525cm^3.
C: 6l.
d: 600cm^3.
Độ phóng xạ của dd sau khi tiêm 7,5h
[tex]H=H_{0}.2^{-\frac{t}{T}}=\frac{1,5}{\sqrt{2}}(\mu Ci)[/tex]
Gọi V là thể tích máu của người đó ; H' là độ phóng xạ của v=1cm^3 máu người ta có
[tex]\frac{V}{v}=\frac{H}{H'}\Rightarrow V=v\frac{H}{H'}[/tex] (1)
Do 1 phút rất bé so với T = 15h nên ta tính gần đúng
[tex]H'.60=392\Rightarrow H'=6,53[/tex]
Thay vào (1) ta có đáp án C

Do đó


Tiêu đề:
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:14:54 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2011
Bài: Người ta cần truyền tải điện năng từ máy hạ thế có hiệu điện thế đầu ra 200v đến một hộ gia đình cách 1km. Công suất tiêu thụ ở đầu ra của máy biến thế cho hộ gia đình đó là 10kw và yêu cầu độ giảm hiệu điện thế trên dây không quá 20v. Điện trở suất dây dẫn là 2,8.10^(-8)Ωm và tải tiêu thụ là điện trở.Tiết diện dây dẫn phải thõa mãn điều kiện:
A: s≥1,4cm2
B: s≥2,8cm2
C: s≤2,8cm2
D: s≤1.4cm2

Bổ sung giả thiết : Xem điện áp cùng pha với dòng điện và dòng điện cần truyền tải là một pha
Công suất tiêu thụ ở đầu ra của máy biến thế
[tex]P=UI\Rightarrow I=\frac{P}{U}=50A[/tex]
Độ giảm hiệu điện thế trên dây
[tex]\Delta U=IR\Rightarrow R=\frac{\Delta U}{I}\leq 20V[/tex]
Áp dụng cộng thức [tex]R=\varrho \frac{l}{S}[/tex]
với l bằng hai lần khoảng cách từ máy hạ thế đến hộ tiêu thụ điện ta sẽ tính được S


Tiêu đề:
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:11:06 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2011

Bài: Một vật dao động theo phương trình x=2cos(5пt+п/6)+1 cm.Trong giay đầu tiên kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật đi qua vị trí x=2cm theo chiều dương được mấy lần?
Bài nay tớ tính mầy lần rồi toàn ra 2 lần nhưng đáp án của đề là 3 lần hic.

Xét dao động điều hòa X = 2cos(5пt+п/6) cm. Các thời điểm cần xét tương ứng với X = 1cm và đang đi theo chiều dương
Trong thời gian 1s = 2,5T vecto quay biểu diễn cho X quay được 2,5 vòng ; vào thời điểm t = 0 ta có X có giá trị [tex]\sqrt{3}[/tex] cm và đang đi theo chiều âm nên số lần cần tìm là 2