Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 09:16:24 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5342Tiêu đề: máy biến áp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:16:24 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của 1 máy biến áp lý tưởng(bỏ qua hoa phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộ thứ cấp để hở của nó là 100V. Nếu tăng thêm n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu để hở của cuộn thứ cấp là U. Nếu giảm bớt n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu hở của cuộn thứ cấp là 2U.
Nếu tăng thêm 2n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu để hở của cuộn dây nayf bằng?
A.200V B. 50V C.60V D.120V


Tiêu đề: Trả lời: máy biến áp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:03:31 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
bài này mình lập ra các phương trình rồi mà giải không ra


Tiêu đề: Trả lời: máy biến áp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:56:31 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
bài này mình giải ra 120 nhưng đáp án của đề lại 50. Ai giúp mình cái


Tiêu đề: trả lời máy biến áp
Gửi bởi: tueman0803 trong 06:12:24 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2011
Trong dao động điều hòa vận tốc sớm pha pi/2 so với li độ. nên khi so sánh về pha mình thường vẽ vòng tròn lượng giác x nằm ngang, v vuông góc hướng lên, nhưng một số thấy cô lại vẽ v vuông góc hướng xuống vì v=-sin(...). mình thấy cũng đúng nhất là với những vài viết ptdd. thấy mâu thuẫn quá mà không giải thích được. Các bạn giúp mình với


Tiêu đề: Trả lời: máy biến áp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:39:58 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2011
Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của 1 máy biến áp lý tưởng(bỏ qua hoa phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộ thứ cấp để hở của nó là 100V. Nếu tăng thêm n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu để hở của cuộn thứ cấp là U. Nếu giảm bớt n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu hở của cuộn thứ cấp là 2U.
Nếu tăng thêm 2n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu để hở của cuộn dây nayf bằng?
A.100V B. 50V C.60V D.120V
Em giải như sau: Ta có:
[tex]\frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{U_1}{100}[/tex] (0)

[tex]\frac{N_1 + n}{N_2} = \frac{U_1}{U} [/tex] (1)

[tex]\frac{N_1 - n}{N_2} = \frac{U_1}{2U} [/tex] (2)

Chia vế theo vế (1) và (2) ta suy ra: [tex]N_1 = 3n[/tex]

[tex]\frac{N_2 + 2n}{N_1} = \frac{U_2'}{U_1} [/tex] (3)


từ (3) suy ra: U1.N2 +U1.2n =U2'N1.(4)
mà N1=3n và theo (0) ta có: 100N1=U1.N2 hay 300n=U1.N2
thay vào (4) ta có:
300n+U1.2n =U2'.3n <=>300 +U1.2 =3U2'
nếu U2' =100 thì U1=0 (loại)
nếu U2' =50 thì U1=-75 (loại)
nếu U2' =60 thì U1=-60 (loại)
nếu U2' =120 thì U1=30 vậy chỉ có đáp án D
trong khi bài này đáp án của đề là 50 (vô lý quá)


Tiêu đề: Trả lời: máy biến áp
Gửi bởi: Quang Dương trong 12:00:49 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2011
Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của 1 máy biến áp lý tưởng(bỏ qua hoa phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộ thứ cấp để hở của nó là 100V. Nếu tăng thêm n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu để hở của cuộn thứ cấp là U. Nếu giảm bớt n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu hở của cuộn thứ cấp là 2U.
Nếu tăng thêm 2n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu để hở của cuộn dây nayf bằng?
A.100V B. 50V C.60V D.120V
Em giải như sau: Ta có:
[tex]\frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{U_1}{100}[/tex] (0)

[tex]\frac{N_1 + n}{N_2} = \frac{U_1}{U} [/tex] (1)

[tex]\frac{N_1 - n}{N_2} = \frac{U_1}{2U} [/tex] (2)

Chia vế theo vế (1) và (2) ta suy ra: [tex]N_1 = 3n[/tex]

[tex]\frac{N_2 + 2n}{N_1} = \frac{U_2'}{U_1} [/tex] (3)

Từ (3) ta có :
[tex]\frac{U'_{2}}{U_{1}}=\frac{N_{2}}{N_{1}}+\frac{2}{3}=\frac{100}{U_{1}}+\frac{2}{3}[/tex]
[tex]\Rightarrow U'_{2}=100+\frac{2U_{1}}{3}>100V[/tex]
Không có cơ sở để kết luận vì thiếu giá trị của [tex]U_{1}[/tex]
Nếu cho trước một đáp số lớn hơn 100V ta luôn có thể chọn đúng !
Đề ra kiểu này chỉ nhằm rèn luyện HS làm thầy bói !!!