Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: maingoctu trong 08:22:19 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5340Tiêu đề: 3 bài tập nhỏ
Gửi bởi: maingoctu trong 08:22:19 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
1.thời gian ngắn nhất giữa 2Wđ=3Wt của vật dđ đh là 40ms. vậy T=?   Đs 0,240s
2.1 óng sáo( đầu kín, đầu hở) phát âm cơ bản là nốt La với f=440Hz.ngoài âm cơ bản, tần số nhỏ nhất của các họa âm do sáo này phát ra là :đs :1320Hz ..giải thích giùm em với
3.Quang phổ vạch phát xạ của khí hidro có 4 vạch màu đặt trưng.bức xạ đơn sắc có bc sóng nào lá trong 4 bức xạ của vạch Quaung phỗ Hirdo??    A.0,4102um    B. 0,4831um    C.0,6263um     D.0,4340um. em thấy chỉ có 0,6263um là lamda đỏ nhưng đáp án là D..ko hĩu sao luôn.
cảm ơn các thầy


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài tập nhỏ
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 08:57:37 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
1.thời gian ngắn nhất giữa 2Wđ=3Wt của vật dđ đh là 40ms. vậy T=?   Đs 0,240s
2.1 óng sáo( đầu kín, đầu hở) phát âm cơ bản là nốt La với f=440Hz.ngoài âm cơ bản, tần số nhỏ nhất của các họa âm do sáo này phát ra là

bài 1 thì bạn xác định li độ x
=> góc quét=>T
bai 2: tần số ống sáo dc tinh theo [tex]f=\frac{(k+0,5)v}{2l}[/tex]
âm cơ bản ứng với K=0,ứng với K=1=> họa âm bậc 3
=>f=3fo


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài tập nhỏ
Gửi bởi: maingoctu trong 09:28:23 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
hi thanks. đúng là mình dốt lý wa':d .còn bài này nữa
 một quả cầu đồng chất, bán kính R, bắt đầu lăn không trượt từ đỉnh mp nghiêng 30 độ so với mp ngang.tốc độ dài của vật ở chân mp nghiêng là: ds 9,2m/s


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài tập nhỏ
Gửi bởi: taquocthai trong 09:52:56 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
cau 3 nhin vao sach giao khoa trang 239 soánh dap an ta duoc ket qua


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài tập nhỏ
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 09:56:31 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
một quả cầu đồng chất, bán kính R, bắt đầu lăn không trượt từ đỉnh mp nghiêng 30 độ so với mp ngang.tốc độ dài của vật ở chân mp nghiêng là: ds 9,2m/s
dịnh luật bảo toàn cơ năng
cơ năng tại đỉnh = cơ năng tại chân dốc
mgh= [tex]\frac{1}{2}mv^{2}+\frac{1}{2}I\omega ^{2} =\frac{1}{2}mv^{2}+ \frac{1}{2}.\frac{2}{5}mR^{2}.\frac{v^{2}}{R^{2}}[/tex]=[tex]\frac{7}{10}mv^{2}[/tex]
<=>mglsin[tex]\alpha[/tex]=[tex]\frac{7}{10}mv^{2}[/tex]
quái nhỉ, kô cho chiều dài dốc hả bạn
Tiêu đề: Trả lời: 3 bài tập nhỏ
Gửi bởi: boyvipnho trong 10:14:17 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
1/2I[tex]\omega[/tex](bình)
thế đây là dạng năng lượng gì vậy chỉ giáo cái  [-O<


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài tập nhỏ
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 01:26:56 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2011
1/2I[tex]\omega[/tex](bình)
thế đây là dạng năng lượng gì vậy chỉ giáo cái  [-O<
động năng quay đó bạn, khi vật lăn kô trượt cơ năng gồm động năng tịnh tiến+ động năng quay